Flevolandse boeren willen weidevogels terug

Flevoland 27 maart 2017
Flevolandse boeren verenigd in Natuur- en Milieucoöperatie Duingebied doen er alles aan om weidevogels in Flevoland terug te krijgen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal weidevogels in Nederland drastisch is afgenomen. Zo zijn er nauwelijks meer patrijzen, zomertortels en ringmussen te zien. Ook het aantal grutto’s is sterk afgenomen. Volgens melkveehouder Arend Heida uit Lelystad geldt dat ook voor Flevoland. 

Om zijn land aantrekkelijker te maken voor weidevogels heeft hij een stuk grond onder water gezet. Volgens hem vinden de vogels ruige grond fijn. 

Daarnaast heeft hij een stuk grond vrij gemaakt waar deze zomer pas gras wordt gezaaid. Op deze manier hebben vogels een schuilplek waar zij kunnen nestelen. De koeien van Heida zorgen voor het voedsel voor de vogels. Op de poep van de dieren komen insecten af en dat is dan weer voedsel voor de vogels. 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer