Provincie wil meer geld voor feest Zuiderzeewet

Flevoland 30 maart 2017
De provincie wil 150.000 euro extra uittrekken voor het vieren van het 100-jarig bestaan van de Zuiderzeewet. Daarmee komt het totale bedrag op 250.000 euro. Dat blijkt uit de Perspectiefnota. Provinciale Staten moeten nog instemmen met de uitgave. 

Dankzij de Zuiderzeewet, die van kracht werd op 14 juni 1918, kon Flevoland worden aangelegd. De wet zorgde ervoor dat de Zuiderzee werd afgesloten door de Afsluitdijk. Wat volgde was de inpoldering van de Noordoostpolder en Flevopolders. 

Flevoland wil de verjaardag samen met andere gemeenten en organisaties vieren. Zo komt er op 14 juni een grootschalig publieksevenement. Daarnaast is er een plan om een achtste landschapskunstwerk te bouwen. 
 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer