1,8 miljoen euro extra voor Omgevingsvisie

Flevoland 12 april 2017
De provincie wil 1,8 miljoen euro extra uittrekken om de nieuwe Omgevingsvisie uit te voeren. Eerder werd er al 1 miljoen euro besteed aan de totstandkoming van de visie. 

Zeven speerpunten
In de Omgevingsvisie staat hoe Flevoland zich de komende 10 jaar moet ontwikkelen. De provincie heeft daarvoor uitvoerig overleg gehad met burgers, maatschappelijke organisaties en deskundigen. Dit heeft zeven speerpunten opgeleverd, die de komende jaren als leidraad moeten dienen. Zo moet er in de toekomst meer gebruik worden gemaakt van duurzame energie, moet er worden ingezet op de ontwikkeling van verschillende vormen van landbouw en moet de provincie de ontwikkeling van vernieuwende initiatieven en ideeën stimuleren.
 
Woorden, maar ook daden
Om de speerpunten die op papier staan ook echt om te zetten in daden is extra geld nodig. Bovendien wil de provincie een zogenoemd trendatelier inrichten. Daar wordt in de gaten gehouden of de Omgevingsvisie goed wordt uitgewerkt. 

Goedkeuring
Zowel de visie zelf als het extra geld dat nodig is voor de uitvoering, moet nog door Provinciale Staten worden goedgekeurd.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer