Tekort op parkeergarages weer gegroeid

Lelystad 13 april 2017
De opbrengst van het betaald parkeren in Lelystad is opnieuw gedaald, ondanks de maatregelen die vorig jaar zijn genomen. Het jaarlijkse tekort is nu 320.000 euro, 60.000 euro meer dan het jaar ervoor. Het tekort ligt daarmee een ton hoger dan gehoopt. Dit staat in de donderdag gepresenteerde Kadernota, waarin het stadsbestuur financieel vooruit kijkt naar 2018 en de jaren daarna.

De gemeente probeerde de afgelopen jaren de exploitatie van de parkeergarages kostendekkend te krijgen. Daarvoor werd gesneden in de kosten, maar er kwamen ook allerlei voordeelacties en het betalen werd eenvoudiger gemaakt. Het gewenste effect blijft uit, blijkt nu.

Compacter en groener
Het college van B en W meldt in de Kadernota dat het tekort over 2016 opgevangen kan worden vanuit de bestaande reserves. Het stadsbestuur benadrukt dat het Stadshart aantrekkelijk moet zijn om meer bezoekers te trekken, en die ook langer in de winkels te houden. De gemeente, de winkeliersvereniging en de vastgoedeigenaren zijn bezig om onder begeleiding van een nieuwe centrummanager het Stadshart compacter en groener te maken.

 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer