Samenwerking met Windesheim moet steviger

Lelystad 13 april 2017
De gemeente Lelystad wil de samenwerking met de hogeschool Windesheim Flevoland de komende jaren uitbouwen. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders voor.

De nadruk moet liggen op de ontwikkeling van een brede hogeschool, die samenwerkt met andere Lelystadse scholen in voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en met het bedrijfsleven. Het effect moet zijn dat Lelystadse studenten makkelijker doorstromen naar het hoger beroepsonderwijs en uiteindelijk door een betere opleiding in de eigen stad een baan vinden.

Raad moet nog instemmen 
Lelystad neemt sinds 2007 deel aan de Hogeschool Windesheim Flevoland. Pogingen om in de provinciehoofdstad een vestiging van Windesheim te krijgen, zijn slechts gedeeltelijk gelukt.

De gemeenteraad vond vorig jaar dat Lelystad een miljoen euro van Windesheim zou moeten terugvorderen, omdat de oorspronkelijke doelen niet waren gehaald. Het college was dat niet van plan, omdat terugvorderen kansloos zou zijn en de relatie met Windesheim onder druk zou zetten. De raad moet nog instemmen met de nieuwe samenwerkingsplannen.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer