Natuurcompensatie in Flevoland op laag pitje

Flevoland 3 mei 2017
De provincie Flevoland kan meer werk maken van natuurcompensatie in de regio. Dat valt op te maken uit een rapport van de Randstedelijke Rekenkamer. Wanneer er ergens natuur verdwijnt, bijvoorbeeld door wegverbreding, moet de provincie erop toezien dat het ergens anders wordt gecompenseerd. 

Afspraken maken en controleren
De rekenkamer heeft het Flevolandse beleid hiervoor onder de loep genomen en constateert dat de provincie voor zichzelf maar een beperkte rol ziet weggelegd. De rekenkamer adviseert de provincie om duidelijker afspraken te maken met organisaties die natuur moeten compenseren. De uitwerking van die afspraken zouden bovendien beter gecontroleerd moeten worden. 

Provinciebestuur neemt aanbeveling over
Het college van Gedeputeerde Staten herkent zich in het rapport, en neemt sommige aanbevelingen over. Tegelijkertijd zegt het college dat er binnen Flevoland weinig sprake is natuurcompensatie, waardoor er geen uitbreiding van de regels nodig is. 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer