Doorbraak in plan Maritieme Servicehaven Urk

Flevoland 19 mei 2017
Er is een doorbraak in de plannen voor de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland bij Urk: de provincie wil zeven miljoen euro uittrekken om een tekort in het project af te dekken. Hierdoor is de haven financieel gezien nu mogelijk.

Al jaren wordt er gepraat over het plan om bij Urk een buitendijkse haven aan te leggen, voor onderhoud aan en bouw van schepen. Het bedrijfsleven op Urk en in Noordoostpolder wil de haven graag, omdat die honderden banen kan opleveren. Het bleek alleen onmogelijk om het project financieel rond te krijgen. 

Tekort
Nadat de gemeente Urk eind vorig jaar aangaf het project niet op eigen kracht te kunnen ontwikkelen, heeft de provincie in maart de leiding overgenomen. Het college van Gedeputeerde Staten heeft dinsdag besloten om het tekort in het businessplan af te dekken. Daarvoor wordt zeven miljoen euro gehaald uit de reservepot 'vervangende projecten Zuiderzeelijn'. Daarin zit ruim 12,3 miljoen euro, die de provincie eerder kreeg omdat de Zuiderzeelijn niet is doorgegaan. Verder wordt vier miljoen euro gereserveerd voor eventuele tegenvallers.

Aanbesteding
Als Provinciale Staten op 19 juli akkoord gaan met het voorstel, kan de haven in oktober worden aanbesteed bij projectontwikkelaars en aannemers. Om een zo gunstig mogelijke prijs te krijgen, houdt de provincie geheim hoeveel geld er totaal voor de servicehaven beschikbaar is. Mocht aanleg van de haven meer kosten dan er beschikbaar is, dan kan alsnog worden besloten om het project niet te laten doorgaan. In het voorjaar van 2018 wordt definitief besloten over de servicehaven er komt.

Voorwaarde van de provincie om met de aanbesteding te beginnen is dat er wel eerst een juridisch bindende overeenkomst ligt met de bedrijven, die de haven gaan gebruiken. In maart is een samenwerkingsovereenkomst met de exploitatiemaatschappij MSNF gesloten. Die moet nog worden uitgewerkt. 

 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer