CU/SGP wil meer zeggenschap over ZZL-gelden

Noordoostpolder 11 juni 2017
De fractie van de ChristenUnie/SGP in Noordoostpolder wil meer zeggenschap over de Zuiderzeelijngelden. In die pot zit nog 14 miljoen euro om de economie van Noordoostpolder en Urk te stimuleren.

Er kan alleen geld uit de pot worden gehaald als gemeenten en de provincie ook een financiële bijdrage doen. In het verleden is afgesproken dat er per project maximaal 2,5 miljoen euro subsidie uit de Zuiderzeelijngelden beschikbaar is. Dat wil men nu verhogen tot 3,5 miljoen euro om de buitendijkse servicehaven bij Urk te ontwikkelen.

Nieuw convenant
Om het subsidieplafond te verhogen stellen de provincie en colleges van B en W van Urk en Noordoostpolder voor om het convenant aan te passen.
De CU/SGP grijpt dit moment aan om een grotere vinger in de pap te krijgen. Nu beslissen Gedeputeerde Staten en de colleges waar het geld naar toe gaat. De ChristenUnie/SGP wil dat de gemeenteraad ook kan meebeslissen. De kans is groot dat de gemeenteraad in Noordoostpolder het voorstel steunt.

50 miljoen
De Zuiderzeelijngelden zijn in 2008 door het Rijk beschikbaar gesteld, nadat was besloten om de spoorlijn tussen de Randstad en het Noorden niet aan te leggen.
Het Rijk gaf toen 50 miljoen euro. Daarvan is inmiddels 26 miljoen besteed aan de aanleg van de N50 tussen Ens en Ramspol.
Nog eens 10 miljoen van het Rijk is uitgetrokken voor verbreding van een tweede stuk van de N50. De provincie, Urk en Noordoostpolder dragen hieraan samen 6,5 miljoen bij.

Economie
Er resteert nu dus nog 14 miljoen euro in het potje van het Rijk. Die is bedoeld voor versterking van de economie en leefbaarheid.
De provincie, Urk en Noordoostpolder hebben dat potje aangevuld met 7,5 miljoen euro, maar dat bedrag is al grotendeels besteed aan de nieuwe Vollenhoverbrug bij Marknesse, de Parel van Urk, het composietenproject Compoworld en de versterking van de duurzame visserij en het agrofoodcluster.
Voor de buitendijkse haven wordt uit deze pot nu zeven miljoen euro gereserveerd.

 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer