Nu al ruim 2000 vogelnesten op Marker Wadden

Lelystad 3 juli 2017
Op de Marker Wadden hebben al meer dan tweeduizend broedparen een nestje gebouwd. Het gaat om meer dan vijftig verschillende soorten. Dat laat Natuurmonumenten weten.

Vooral onder visdieven zijn de Marker Wadden populair. Er broeden zo'n 1700 paartjes. Verder komen er kokmeeuwen, plevieren en kluten voor, en bijzondere vogels als de dwergstern en strandplevier. Voor vogels hebben de Marker Wadden als voordeel dat er weinig vijanden zijn. Er vliegt hooguit af en toe een slechtvalk over. De nesten bestaan vaak uit een klein kuiltje in het zand met daarin de eieren.

Natuurmonumenten heeft de nesten geteld samen met vrijwilligers van de Vogelwacht Flevoland. Met de aanleg van de Marker Wadden proberen Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat de natuur in het Markermeer te herstellen. Dieren en planten profiteren van de aanleg van de eilandengroep.
 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer