Betalingsachterstanden huurders Centrada fors omlaag

Lelystad 18 juli 2017
Woningstichting Centrada in Lelystad is het afgelopen jaar erin geslaagd om de huurachterstanden meer dan te halveren. Het totale bedrag aan huurachterstand was in 2015 nog 1.2 miljoen euro. Dat is gedaald tot ruim 5 ton. 

Per maand gaan er veel minder nieuwe dossiers naar de deurwaarder, nog maar 25 in plaats van 100. Daar is Centrada blij mee, want als er een deurwaarder wordt ingeschakeld, moet de huurder extra kosten maken. 

Dreigen voorbij
Het dreigen met de deurwaarder en een afwachtende houding aannemen, zoals Centrada in het verleden deed, werkt niet. Nu wordt snel contact gezocht als een huurder achterstallige betalingen heeft. De nieuwe aanpak werpt zijn vruchten af.

Ook is er met ongeveer 500 huurders een regeling getroffen om de huur vooraf te betalen. Daarmee wordt een buffer van een maand gecreëerd. Deze regeling wordt door veel huurders nageleefd, waardoor de achterstanden nog verder zijn teruggelopen.

Huur direct van uitkering inhouden
Om de betalingsachterstand nog verder te verkleinen is Centrada in gesprek met de gemeente. Doel is om te kijken of het mogelijk is de huur rechtstreeks vanuit de uitkering te betalen als er sprake is van een betalingsachterstand. In Amsterdam gebeurt dit al.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer