'Geen speciale aandacht voor Groene Velden'

Lelystad 23 september 2017
Er is gekozen voor groene bermen
Leefbaar Lelystad wil het gebied nadrukkelijker op de kaart
In de Groene Velden is gekozen voor een ruime opzet van de weg met brede, groene bermen. Het college van burgemeester en wethouders is van mening dat het woon-werk gebied daarmee een goede uitstraling heeft en vindt dat de infrastructuur geen speciale aandacht behoeft. Dat zegt het dagelijks bestuur op vragen van de fractie van Leefbaar Lelystad, die vindt dat de 'unieke locatie' wel wat nadrukkelijker op de kaart mag worden gezet.

Bewegwijzering
De Groene Velden is een woonwijk waar kleine ondernemers semi-agrarische producten aanbieden. Het landelijke wijkje is opgezet als overgang tussen het stedelijk gebied in het zuiden en het grootschalige akkerbouwgebied in het noorden. Leefbaar Lelystad vindt dat het groengebied net als de andere bedrijventerreinen onderdeel moet uitmaken van de bewegwijzering. Volgens het college wordt daar serieus naar gekeken.

Grasbetonstenen
Het voorstel van Leefbaar Lelystad om de parkeerplaatsen langs de doorgaande wegen van grasbetonstenen te voorzien om het rommelige karakter tegen te gaan, wordt niet door het college overgenomen. Dit omdat het een groene berm zonder vakmarkering is en de bewoners eerder lieten weten de huidige situatie prima te vinden.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer