Woningen in kantoorgebouwen Lelycentre

Lelystad 11 oktober 2017
Kantoorgebouwen in het Lelycentre in Lelystad worden omgebouwd tot appartementen. Dat staat in een gebiedsplan dat wethouder Jop Fackeldey woensdagmiddag heeft gepresenteerd. Na lang overleg heeft de gemeente afspraken gemaakt met de eigenaren van verschillende kantoorpanden in het Lelycentre.

Rondom het winkelcentrum Lelycentre staat ruim 40.000 vierkante meter kantoorruimte al jaren leeg. De bedoeling is dat de panden verbouwd worden om de komende drie jaar 385 appartementen te realiseren. 166 daarvan zijn bestemd voor de sociale huur.

Maerlant
De eerste panden die in het eerste kwartaal van volgend jaar moeten worden verbouwd zijn kantoren aan het Maerlant 16. Hier komen 63 appartementen. In 2019 en 2020 komen in andere delen van het complex nog eens 120 appartementen.
Volgend jaar moet ook de verbouwing beginnen van de Eurotower aan het Noorderwagenplein. Na oplevering in 2019 komen hier 111 appartementen voor jongeren en spoedzoekers.
Aan de Plaats wordt een leegstaand pand geschikt gemaakt voor 36 zorgappartementen van Woonzorg Flevoland, die zijn aangesloten op verzorgingshuis De Uiterton. 
Apart onderdeel in het plan is de verbouwing van de voormalige rechtbank aan de Maerlant 10, die al in volle gang is. Het gebouw wordt geschikt gemaakt voor de tijdelijke huisvesting van 330 seizoenarbeiders.
In een later stadium kunnen er ook nog 55 sociale huurappartementen komen aan het Maerlant 8.

Openbare ruimte
De gemeente heeft met de vastgoedeigenaren ook afgesproken om de openbare ruimte opnieuw in te richten. Hoe die er precies uit komt te zien is niet duidelijk. Het is de bedoeling dat er veel meer groen komt dan nu het geval is.
De kosten voor de herinrichting worden geschat op 3,2 miljoen euro. Dat wordt betaald door de gemeente en de eigenaren van kantoorpanden. Fackeldey wil het groot onderhoud voor het gebied in tijd naar voren halen. Op deze manier komt er spoedig een bedrag van 500.000 euro beschikbaar.

Basisplan 
Volgens Fackeldey gaat het hier om een basisplan. Dat wordt nu aan de gemeenteraad voorgelegd. Nadat het plan door de raad is vastgesteld, zal het college in gesprek gaan met de eigenaren over de concrete uitwerking van de plannen. 
 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer