Ontevredenheid over inspraak Airport; behalve in Flevoland

Flevoland 1 november 2017
Op Noordoostpolder en Dronten na zijn de Flevolandse gemeenten redelijk tevreden over de manier waarop zij betrokken zijn geweest bij de uitbreidingsplannen van Lelystad Airport en de vliegroutes. Dat blijkt uit een onderzoek van het actualiteitenprogramma EenVandaag. Buiten Flevoland is het beeld heel anders.

EenVandaag legde 32 gemeenten onder de aanvliegroutes van en naar Lelystad Airport een vragenlijst voor. Van hen klagen 27 over de slechte, late en soms tegenstrijdige informatievoorziening door het Rijk en het ontbreken van inspraak. De meeste kritiek is er op de inspraak op de vliegroutes die in juni bekend zijn gemaakt. Die routes hebben de meeste gemeenten volkomen overvallen. Alle klagende gemeenten bevinden zich op het 'Oude Land'.

Lelystad en Almere
Op Urk na zijn alle Flevolandse gemeenten meegenomen in het onderzoek. Lelystad en Almere zeggen tevreden te zijn over de inspraak, omdat ze vanaf het begin aan de Alderstafel betrokken zijn geweest bij de plannen. De Alderstafel is een overlegorgaan waarin verschillende partijen die te maken hebben met het vliegveld vertegenwoordigd zijn.

Het stoort Lelystad wel dat er nu fouten in belangrijke rapporten zijn gemaakt en men hekelt de communicatie van het ministerie. Almere is benieuwd wat de exacte gevolgen van de fout in de berekeningen van geluidsoverlast zullen zijn.

Zeewolde
Zeewolde zegt via de Alderstafel goed betrokken te zijn geweest bij de plannen en met de vastgestelde vliegroutes uit de voeten te kunnen.

Dronten
De gemeente Dronten zegt zich aan de Alderstafel onvoldoende gehoord hebben gevoeld, een standpunt dat burgemeester Aat de Jonge vorige week ook al innam. Dronten overweegt daarom uit het overleg van kabinetsadviseur Hans Alders te stappen.

Noordoostpolder
Noordoostpolder heeft kritiek dat zij niet rechtstreeks aan de Alderstafel zat, maar via een klankbordgroep heeft kunnen meepraten. De gemeente beoordeelt dat nu als 'een verouderde manier van omgaan met de gevoelens en belangen van burgers'.

Noordoostpolder kondigt via EenVandaag aan een zienswijze in te dienen op de internetconsultatie over de vliegroutes, die donderdag afloopt. De gemeente zal aandringen op een milieu-effectrapportage voor de aanvliegroutes. Verder dringt zij aan op 'een zorgvuldig en transparant besluitvormingsproces op basis van juiste gegevens en onderzoek'.

Ook de provincie laat weten een zienswijze in te dienen. Ze wil samen met provincies Gelderland en Overijssel benadrukken dat zij van mening zijn dat het vliegveld in 2019 open dient te gaan en dat er een spoedige herindeling van het luchtruim moet komen. 

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de website van EenVandaag, dat in de uitzending van woensdag nader op de standpunten van de gemeenten in gaat.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer