Leefbaar wil debat over 'onwettige' besluiten jeugdhulp

Lelystad 3 december 2017
Leefbaar heeft een interpellatiedebat aangevraagd
De gemeenteraad van Lelystad
wethouder Elly van Wageningen
Leefbaar Lelystad wil weten hoe het zit met besluiten over de jeugdhulp, die de gemeente sinds 2015 onwettig zou hebben genomen. De fractie heeft daarvoor een interpellatiedebat aangevraagd in de raadsvergadering van maandagavond.

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Het college van b en w heeft een zogeheten actor aangewezen, die gemachtigd is om namens de gemeente in samenspraak met betrokken organisaties besluiten te nemen over wat voor zorg kinderen moeten krijgen. Dat kan gaan over behandeling, maar ook verzorging of pleegzorg.
Het mandaat hiervoor heeft het college pas eind november afgegeven.

Niet rechtsgeldig
Lous Folkers, juridisch adviseur op het gebied van de Jeugdwet, heeft verantwoordelijk wethouder Elly van Wageningen en de gemeenteraad er sinds september enkele keren op gewezen dat Lelystad haar zaakjes niet op orde heeft. Het gaat Folkers er vooral om dat de gemeente ondanks diverse keren navragen haar geen mandaat kan voorleggen voor het Jeugd- en Gezinsteam. Wel is er een mandaatbesluit voor crisissituaties van hulpinstelling Veilig Thuis en de actor, maar dat is volgens Folkers nooit bekrachtigd en daarom niet rechtsgeldig. Dat betekent volgens Folkers dat alle besluiten vanuit de Jeugdwet sinds 2015 zonder juridische grondslag zijn genomen. Als voorbeeld noemt zij de mogelijkheid dat een kind uit huis is geplaatst, terwijl achteraf gezien dit niet had gemogen. Dat kan gevolgen hebben indien het tot een rechtszaak komt.

Niet bevoegd
Ook zijn er volgens Folkers medische dossiers van kinderen opgevraagd door medewerkers van het Jeugd- en Gezinsteam, die hiervoor niet bevoegd waren. Enkele ouders zijn naar de bezwaarcommissie van de gemeente gestapt, omdat hun kind niet de zorg heeft gekregen die was afgesproken. Ook worden aanvragen afgewezen en beslissingen steeds uitgesteld, stelt Folkers. Tevens staan er handtekeningen onder verklaringen, waarvan ouders beweren die nooit te hebben gezet. Ook komt hun handtekening voor onder afspraken, die anders zijn dan wat eerder overeen is gekomen. Folkers wijst er op dat de Cliëntenraden Jeugdhulp en WMO deze handelwijze vorig jaar ook al in een ongevraagd advies aan de gemeente hebben aangekaart.
Ouders hebben recherchebureaus ingehuurd om de zaak te onderzoeken, omdat zij vermoeden dat hun handtekening is vervalst of uit andere documenten gekopieerd. In september is aangifte gedaan tegen het Jeugd- en Gezinsteam wegens het vermoeden van valsheid in geschrifte.

Besluit
Het college van b en w heeft op 21 november besloten alsnog een mandaat af te geven voor alle besluiten, die sinds 1 januari 2015 zijn genomen. Mede naar aanleiding van de informatie van Folkers wil Leefbaar Lelystad hierover duidelijkheid. De partij vindt het vreemd dat wethouder Van Wageningen in de raadsvergadering van 21 november niets heeft gezegd over dit mandaat, hoewel de raad diezelfde avond over het Jeugd- en Gezinsteam sprak. Leefbaar-raadslid Marianne van de Watering wil ook weten wat de juridische en financiële gevolgen zijn van het niet eerder afgeven van een mandaat. Omroep Flevoland heeft de gemeente vorige week vragen gesteld over het mandaat, maar die zijn tot nu toe niet beantwoord.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer