Motie vertraging vliegveld verworpen

Lelystad 21 december 2017
De Tweede Kamer heeft donderdagavond met 79 tegen en 70 stemmen voor een motie van de SP verworpen, die het kabinet oproept Lelystad Airport niet eerder te openen dan na herindeling van het luchtruim.

Over de motie werd hoofdelijk gestemd. De vier regeringsfracties VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hadden al vooraf duidelijk gemaakt niet met de SP mee te gaan. D66 en ChristenUnie zeiden dinsdag tijdens het Kamerdebat dat zij eerst willen zien of alle fouten in de milieu-onderzoeken in maart juist gecorrigeerd, voordat zij besluiten over uitstel. Ook DENK stemde tegen de motie.

In de kou
Indiener SP-Kamerlid Cem Lacin verweet de coalitie op Twitter dat die de actiegroepen in de kou laat staan en dat D66 een oproep van het eigen partijcongres negeert. De actiegroepen zelf zijn ook teleurgesteld dat er niet naar hun zorgen is geluisterd.Andere moties wel aangenomen
De Kamer stemde wel voor een motie van GroenLinks om de Commissie voor de Milieu Effectrapportage advies te vragen over de eindsituatie van Lelystad Airport bij 45.000 vliegbewegingen. GroenLinks betwijfelt of dat nu al kan, omdat de vliegroutes nog niet definitief zijn vastgesteld.

Ook een motie van CDA en VVD is aangenomen, die het kabinet oproept met de betrokken provincies afspraken te maken hoe de overlast van het vliegverkeer kan worden geminimaliseerd.

Geen onderzoek vogels
Een motie van de oppositie om nieuw onderzoek te doen naar de risico’s van vogels rond het vliegveld werd verworpen. 


 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer