Vraagtekens rond Floriade-bijdrage Den Haag blijven

Almere 14 februari 2018
Het is voor de gemeente Almere en de organisatie van de Floriade nog steeds niet duidelijk hoeveel geld het Rijk gaat bijdragen aan de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022. Concrete afspraken laten nog op zich wachten, mede door de verkiezingen en de langdurende kabinetsformatie. Dat valt te lezen in een voortgangsrapportage over de Floriade die is verstuurd aan raadsleden. Het stuk is opgesteld in opdracht van het college van b&w.

Toezegging
Den Haag heeft in 2015 een bedrag toegezegd van 5 tot 10 miljoen euro. Almere hield er rekening mee dat het afgelopen jaar al 5 miljoen zou ontvangen.

Hoewel er de afgelopen maanden stappen zijn gezet om met Den Haag tot afspraken te komen, wordt ook gewaarschuwd voor optimisme. Het zal namelijk nog moeten blijken of het geld van het Rijk is bedoeld voor de Floriade in zijn geheel, of alleen voor hele specifieke projecten.

Dit jaar zal er bij de gemeente veel aandacht moeten zijn voor de relaties en afspraken met het Rijk, zo staat in de voortgangsrapportage.

Veiligheid
Een ander onderdeel waar nog veel vraagtekens bij worden gezet is het punt van de veiligheid. Zo zijn er mogelijk detectiepoortjes nodig om de bezoekers van het evenement bij de ingang te controleren.

Wat er precies aan veiligheidsmaatregelen nodig is weet de organisatie van de Floriade op dit moment nog niet. Daar wordt nog met alle betrokken partijen over nagedacht.

Daardoor kan er ook nog geen inschatting worden gemaakt hoeveel geld er voor dit aspect nodig is. Duidelijkheid hierover laat op zich wachten.

Positief beeld over voortgang
In het algemeen schetst de voortgangsrapportage een positief beeld van het afgelopen half jaar. De conclusie die wordt getrokken is dat de vaart er inmiddels goed in zit: “Was in het vroege voorjaar de nog te beantwoorden vraag van College en Raad: Gaan we het halen? Inmiddels kan met zekerheid worden gesteld: Ja, we gaan het halen!”

Donderdagavond spreekt de Almeerse gemeenteraad over het stuk op de Politieke Markt.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer