Eerst locatieonderzoek, dan boren naar schaliegas

Noordoostpolder 26 augustus 2013
Voor er in de Noordoostpolder proefboringen naar schaliegas komen, is eerst nader onderzoek op locatie nodig. Daarbij zullen volgens minister Kamp van Economische Zaken ook eventuele vragen van omwonenden worden meegenomen. De minister verwacht dat de proefboringen, in Marknesse en Luttelgeest, op zijn vroegst de tweede helft van volgend jaar kunnen beginnen.

Voor het zover is, moeten er volgens de minister nog verschillende vergunningen worden aangevraagd. Ook moeten bestemmingsplannen worden gewijzigd. Omwonenden en andere betrokkenen kunnen daarbij volgens de minister telkens zienswijzen indienen. Kamp zegt de bezorgdheid rond schaliegaswinning te begrijpen. Hij wil daarom goed contact houden met bestuurders van de betrokken gemeentes en regio's.

De minister maakte maandagochtend bekend dat het boren naar schaliegas in Nederland veilig kan gebeuren, als er tenminste goed gecontroleerd wordt. Kamp baseert zich op literatuuronderzoek van ingenieursbureau Witteveen+Bos, dat in opdracht van de minister werd uitvoerd. Bij dit onderzoek werd gekeken naar de gevolgen voor veiligheid voor mens, natuur en milieu van het opsporen en winnen van schaliegas.

De gemeente Noordoostpolder blijft ook na de presentatie van het onderzoek tegen proefboringen in Luttelgeest en Marknesse. Dat zei wethouder Andries Poppe maandagmiddag na een gesprek met minister Henk Kamp in Den Haag. Volgens Poppe kunnen op basis van het nu uitgevoerde literatuuronderzoek geen conclusies over de veiligheid worden getrokken. Er is veel nader onderzoek nodig. De gemeente benadrukt dat zij wel graag met de minister in gesprek wil blijven.

Waterleverancier Vitens is blij dat het kabinet heeft besloten tot nader onderzoek. Volgens Vitens zijn de risico’s voor de drinkwatervoorziening in het literatuuronderzoek onvoldoende in beeld gebracht. Er zou meer naar de specifieke Nederlandse situatie moeten worden gekeken. Vitens wil dat daarbij ook de zorgen van waterbedrijven uitgebreid aan bod komen.

De actiegroep SchaliegasVrij Noordoostpolder concludeert na lezing van het onderzoeksrapport, dat de boringen niet veilig zijn. Maar dat er alleen mogelijkheden bestaan om de risico's enigszins te beperken.

Milieudefensie noemt het uitstel van het regeringsbesluit 'uitstel van executie'. Ze wil dat minister Kamp stopt met het zoethouden van de inwoners van Noordoostpolder, Boxtel en Haaren en dat het bestaande verbod op schaliegasboringen wordt verlengd.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer