90% minder dieren omgekomen in Oostvaardersplassen

Flevoland 21 april 2014
90% minder dieren omgekomen in Oostvaardersplassen
In de Oostvaardersplassen zijn de afgelopen winter bijna 90% minder dieren omgekomen in vergelijking met vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Staatsbosbeheer. Dit jaar zijn er 184 dieren doodgegaan, vorig jaar waren dat er 1729. De cijfers over afgelopen winter zijn nog wel voorlopige cijfers, pas eind april maakt Staatsbosbeheer de eindstand op.

Bijna alle omgekomen edelherten, konikpaarden, en heckrunderen zijn preventief afgeschoten. Slechts drie procent is een natuurlijke dood gestorven. Staatsbosbeheer schiet de dieren af, als duidelijk wordt dat ze de winter niet zelfstandig kunnen overleven.

Als oorzaak van de daling noemt Staatsbosbeheer het feit dat afgelopen winter erg zacht is geweest. Daardoor waren ook zwakkere dieren met een kleine vetvoorraad in staat te overleven.

Dierensterfte 2012-2013 ten opzichte van 2013-2014:In onderstaande grafiek is duidelijk te zien dat het aantal omgekomen dieren het afgelopen jaar een stuk lager ligt dan de jaren ervoor: 

Verloop dierensterfte door de jaren heen:


© omroep flevolandsitemap | disclaimer