Restaurateurs orgel Bethelkerk krijgen toch volledige subsidie

Urk 31 maart 2015
Restaurateurs orgel Bethelkerk krijgen toch volledige subsidie
De restauratiecommissie van het Meere-orgel in de Bethelkerk op Urk krijgt alsnog de volledige beloofde provinciale subsidie van 226.000 euro. Dat heeft Gedeputeerde Staten besloten. De provincie wilde eigenlijk ruim 33.000 euro niet uitkeren, omdat de commissie minder kosten had gemaakt dan was begroot.

De commissie tekende hier bezwaar tegen aan. De kostenverlaging zou namelijk te danken zijn aan de grote inzet van vrijwilligers. De Bethelkerk had bovendien wel op het volledige subsidiebedrag gerekend.

De Commissie bezwaar en beroep provincie Flevoland oordeelde onlangs dat in de subsidietoekenning niet duidelijk genoeg vermeld staat dat de subsidie afhankelijk is van de werkelijke kosten van de restauratie. De provincie gaat de resterende 33.306 euro daarom alsnog uitbetalen.

Het Meere-orgel is gebouwd door Abraham Meere en stamt uit 1792. Het is het oudste orgel van Flevoland. In 2011 werd het naar Gelderland gebracht. Daar werd het in 1,5 jaar tijd volledig gerestaureerd. Dat kostte in totaal 800.000 euro.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer