Stichting Grote Grazers in beroep tegen beheerplan

Lelystad 17 december 2015
De Stichting Welzijn Grote Grazers gaat in beroep tegen het nieuwe beheerplan voor de Oostvaardersplassen. Volgens de stichting biedt het plan te weinig bescherming voor de edelherten, konikpaarden en heckrunderen. De vrees is dat de dieren verhongeren en in een laat stadium worden afgeschoten.

De stichting vindt gedeeltelijke drooglegging van de Oostvaardersplassen een slecht idee. De stichting verwacht dat de grazers de droge gebieden intrekken en de nieuwe aanplant opeten. Door de extra ruimte zal het aantal grazers stijgen, waardoor verhongering dreigt als het waterpeil over een paar jaar weer omhoog gaat denkt de stichting.

Eind vorig jaar diende Stichting Welzijn Grote Grazers een zienswijze in tegen het nieuwe beheerplan. De antwoorden van het ministerie vindt de stichting onbevredigend, daarom gaat de organisatie nu in beroep.

© omroep flevolandsitemap | disclaimer