Actiegroep vissers wil eind maken aan 'groene leugen'

Urk 27 juni 2016
Onder toeziend oog van zo'n 250 belangstellenden en eigenaren van Nederlandse en Belgische viskotters is afgelopen weekend op Urk de actiegroep Eendracht Maakt Kracht opgericht. Samen willen de Noordzeevissers 'de groene leugen' ontmaskeren.

Volgens de vissers is de Noordzee een speeltuin geworden voor natuur- en milieuorganisaties en energiebedrijven die windmolenparken bouwen. Ze willen dat Europese beleidsmakers meer rekening houden met het werkterrein van de vissers, omdat er bijna geen plaats meer over blijft om te vissen.

Actieplan
De vissers gaan onder meer campagne voeren, om het publiek duidelijk te maken dat er ruim voldoende vis in de Noordzee zwemt. Recente maatregelen als de invoering van de aanlandplicht en het sluiten van veelgebruikte visgebieden als de Doggersbank zijn volgens de vissers dan ook onnodig.

Mochten Europese beleidsmakers helemaal niet naar de boodschap van de actiegroep luisteren, dan willen de vissers publieksvriendelijke acties gaan voeren om hun verhaal kracht bij te zetten.

Waren de vissers nog niet verenigd? 
Jawel. Bijna alle vissers zijn aangesloten bij VisNed of de Vissersbond. Daarnaast zijn ze vaak nog op kleinere schaal lokaal georganiseerd. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de garnalenvissers. 

Volgens de actiegroep hebben de traditionele visserij-organisaties soms ook tegenstrijdige belangen. Mede daarom is het volgens hen de afgelopen decennia onvoldoende gelukt om samen een vuist te maken. 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer