Provincie wil bodemverzakking tegengaan

Flevoland 27 oktober 2016
De provincie Flevoland geeft 350.000 euro uit om bodemverzakking tegen te gaan. In een nieuw project wordt de grondwaterstand beter geregeld door drainage. Dat remt de bodemdaling en bespaart water.

Een groep boeren ten zuidwesten van Emmeloord en ten zuiden van het Horsterwold bij Zeewolde begint met het nieuwe drainagesysteem. De bedoeling is dat de bodemdaling in de veengronden vermindert.

Volgens gedeputeerde Jaap Lodders wordt het met dit systeem mogelijk om het grondwaterpeil te verhogen in droge perioden en te verlagen als er een natte periode aankomt, of als de boeren het veld op moeten met de tractor.

De proef duurt vier jaar. 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer