Je vindt een dode eend, wat nu?

Flevoland 11 november 2016
In Nederland is vogelgriep geconstateerd bij watervogels in Zeewolde en in de Gouwzee. Rijkswaterstaat heeft in Flevoland zo'n 200 dode vogels gevonden. Het is nog niet duidelijk of de dieren allemaal het slachtoffer zijn van de ziekte.

Vanwege de vogelgriep moeten kippen en ander pluimvee in de stal blijven: de ophokplicht.

Wat moet je doen als je een dode vogel vindt? 
Verschillende instanties houden zich bezig met het registreren van dode vogels. Als je een dode watervogel in water binnen de dijken vindt, bel je met het waterschap Zuiderzeeland (0320-274 911). Rijkswaterstaat gaat over de Randmeren; hen bel je (0800-8002) als je iets vindt in het Wolderwijd of aan de rand van het Veluwemeer. 

Wat gebeurt er met een melding?
De melding komt uiteindelijk terecht bij de NVWA (045-546 31 88). Zij registreren de meldingen en bepalen of onderzoek naar de vogelgriep nodig is. Dit doen ze als er meerdere dode watervogels worden gevonden op een plek waar tot nu nog geen zieken dieren zijn aangetroffen.

Wie onderzoekt zieke dieren?
Als de NVWA een groep dode watervogels verdacht vindt, dan wordt die naar Wageningen Bioveterinary Reserach gebracht. Dit instituut in Lelystad onderzoek alle dode watervogels op de vogelgriep. Op dit moment zijn ze daar erg druk, want er komen veel meldingen binnen. 

Een dode eend, afblijven?
Een dode vogel is niet per se besmet met de vogelgriep. Toch is het verstandig om het dode dier te melden bij het waterschap en het karkas niet aan te raken
© omroep flevolandsitemap | disclaimer