Staten: meer recreatie in Oostvaardersplassen

Flevoland 8 februari 2017
Provinciale Staten willen dat wordt onderzocht hoe natuurgebied de Oostvaardersplassen geschikt kan worden gemaakt voor meer recreatie. Gedeputeerde Staten moeten vóór 1 juli met een voorstel daarvoor komen. Daarin moet ook staan voor hoeveel grote grazers er ruimte en voedsel is in het natuurgebied. 

Een meerderheid van de Staten stemde in met een voorstel van de VVD en de SGP. Die partijen gaven eerder al aan dat het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen flink naar beneden moet. PvdA, Partij voor de Dieren en GroenLinks stemden tegen het voorstel.

Gedeputeerde Rijsberman heeft gezegd dat hij juridisch laat toetsen wat er in het gebied wel en niet mag. De Oostvaardersplassen is een beschermd Natura2000-gebied en daar gelden speciale regels voor.

 

 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer