Inwoners moeten afval beter gaan scheiden

Lelystad 15 februari 2017
In Lelystad komen centrale inzamelpunten voor het restafval
Ook Lelystad gaat het huishoudelijke afval op een andere manier inzamelen. In navolging van Almere, Zeewolde en Dronten wil het college van burgemeester en wethouders van Lelystad het afval 'omgekeerd' inzamelen. Dat houdt in dat papier, gft, plastic, blik en pak aan huis wordt opgehaald. Voor het restafval gaat een ander regime gelden.

Ondergrondse container of vierde bak voor restafval
In wijken waar de huizen dicht op elkaar staan, komen ondergrondse containers waar het restafval naar toegebracht moet worden. Bewoners van wijken met meer ruimte krijgen een kleine vierde bak voor het restafval. Deze container wordt slechts één keer per vier weken geleegd. Volgens wethouder Elly van Wageningen krijgt elke wijk de mogelijkheid om te kiezen tussen ondergrondse containers of een vierde bak. 

Bewoners moeten afval beter scheiden
De bedoeling is bewoners hun afval beter scheiden. Op dit moment gooit elke Lelystedeling gemiddeld meer dan 200 kilo restafval per jaar weg. In dat restafval treft de gemeente nog teveel plastic en andere grondstoffen aan. Met het nieuwe systeem van inzamelen wordt het gemakkelijker om grondstoffen aan huis te scheiden en de hoeveelheid restafval te verminderen.

Afval scheiden levert geld op
Burgemeester en wethouders willen het nieuwe systeem vanaf 2018 gefaseerd invoeren. Als alles goed functioneert kan de afvalstoffenheffing met 18 euro per jaar omlaag, zegt wethouder Van Wageningen. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met  de nieuwe voorstellen. 
 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer