'Illegale spieringvisserij dreigt'

Flevoland 10 maart 2017
De Vogelbescherming is bang dat er de komende dagen illegaal op spiering in het IJsselmeer en Markermeer gevist zal worden. Volgens de Vogelbescherming hebben vissers hiervoor geen vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming, maar er zijn aanwijzingen dat ze toch zullen uitvaren.

De Vogelbescherming zegt dat de spieringvisserij een grote bedreiging vormt voor visetende vogels als visdief en zwarte stern. Met beide vogelsoorten zou het slecht gaan in het IJsselmeergebied. De provincies Friesland en Noord-Holland gaan volgens de Vogelbescherming optreden tegen illegale visserij. Flevoland zou dat niet gaan doen. 

De provincie Flevoland bevestigt dat er nog op een advies van de Omgevingsdienst wordt gewacht. Volgens een woordvoerder gaat het om een complexe zaak en wil Flevoland graag zorgvuldig te werk gaan. Flevoland zegt de wens en zorgen van de Vogelbescherming wel te begrijpen. Het advies van de Omgevingsdienst wordt begin volgende week verwacht..
© omroep flevolandsitemap | disclaimer