Snelweg A6 is komende jaren een bouwput

Almere 30 juli 2017
De verbreding van de A6 bij Almere zal nog enkele jaren duren. Er moet veel gebeuren om de snelweg uit te breiden naar acht rijstroken.

Nadat er veel bomen langs het traject zijn omgezaagd liggen er nu grote hopen zand langs de A6. Die zandhopen laten de ondergrond inklinken, zodat de weg een stevige basis krijgt.

Het gaat om de dertien kilometer tussen knooppunt Almere-Buiten Oost en het al verbrede stuk aan de westelijke kant van Almere richting de A1.

Waarom is de verbreding nodig?
Het verkeer op de A6 met de bestemming Almere wordt straks gescheiden van het doorgaande verkeer. Dat moet een snellere doorstroming bevorderen, zegt verkeersmanager Niels van den Brink. “Er komen twee rijstroken per rijrichting voor het doorgaande verkeer en twee rijstroken voor het bestemmingsverkeer."

Dertien nieuwe viaducten
De verbreding betekent de vervanging of vernieuwing van dertien viaducten. Zo komt bij Almere-Haven het Noorderdreefviaduct met een breedte van 80 meter. Daar verhuist busstation 't Oor naar toe.

Op enkele plekken worden ook aan- en afvoerwegen en fietspaden aangepast. Zo komt er een nieuwe weg naar de A6 voor het verkeer uit Almere-Haven bij bedrijventerrein De Steiger.

Verhogingen langs de snelweg
Vooral bij het toekomstige Floriadeterrein zal de komende periode flink worden gegraven. Hier wordt de snelweg verlaagd naar het maaiveldniveau. Tegelijkertijd wordt de grond naast dat deel van de A6 verhoogd, zodat je in de toekomst over het verkeer heen kijkt.

Alle energie die nodig is voor onder meer de verlichting wordt duurzaam opgewekt. Bij de aansluiting naar de A27 (het knooppunt met de olifanten) komt een park met zonnepanelen. Het wordt het eerste energieneutrale stuk snelweg in Nederland. 

Enkele keren afgesloten
De verbreding moet in 2022 klaar zijn, het jaar waarin de Floriade wordt gehouden. Tot die tijd wordt het verkeer enkele keren naar de rijstroken in de tegengestelde richting geleid. Ook wordt de A6 enkele keren afgesloten, zoals in het eerste weekend van september. Dan wordt gewerkt aan het viaduct bij de Tussenring. 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer