Lelystad ten strijde tegen korting ICL-gelden

Lelystad 6 oktober 2017
Lelystad gaat bezwaar maken tegen het plan van de rijksoverheid om miljoenen te korten op de zogenoemde ICL-gelden. Dat is een jaarlijkse bijdrage die Lelystad al sinds 1987 krijgt. Toen werd namelijk al duidelijk dat de stad het voor het jaar 2000 beoogde inwoneraantal van 100.000 bij lange na niet zou halen.

Het gevolg daarvan is dat de gemeente minder inkomsten heeft voor het onderhoud van de bijna 20 miljoen vierkante meter aan openbare ruimte, wegen, groen en openbare gebouwen. Bovendien heeft Lelystad gediend als het 'afvoerputje' van Amsterdam. Er woonden veel inwoners met een laag inkomen of een uitkering. De ICL-gelden moesten dat allemaal compenseren.

Grens voor bijstelling was 80.000 inwoners 
Met het Rijk was de afspraak gemaakt dat de bijdrage pas ter discussie zou worden gesteld als Lelystad 80.000 inwoners zou hebben. Het Rijk wil daar niet op wachten. De bijdrage van 15,7 miljoen wordt nu afgebouwd. In 2018 is het waarschijnlijk nog maar de helft. Lelystad vindt het niet eerlijk dat het Rijk nu al wil aanpassen, terwijl de stad pas bijna 77.000 inwoners telt.

Bezwaarschrift
Het college van B en W heeft nu een bezwaarschrift gemaakt. Dat moet nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Daarna beoordeelt de Raad voor het Openbaar Bestuur of Lelystad gelijk heeft. De gemeente zegt dat de bijdrage wel afgebouwd kan worden, maar lang niet zoveel als het Rijk wil.


 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer