Basisschool Vuurvogel zeer zwak

Almere 1 november 2017
De openbare basisschool Vuurvogel in de Almeerse Muziekwijk is door de Onderwijsinspectie als zeer zwak bestempeld. Het toezicht op de school wordt strenger tot alles weer op orde is. Zeer zwakke scholen moeten zich volgens de regels binnen een jaar verbeteren. De school is ontstaan uit een fusie afgelopen zomer tussen de Boventoon en de Duizendpoot. 

Deze scholen stonden al langer in de belangstelling van de inspectie omdat ze al zwak en zeer zwak waren. Het laatste onderzoek vond plaats in mei. Tijdens dat onderzoek bleek dat leerlingen van de Duizendpoot aan het einde van groep 8 niet hoog genoeg scoorden. Volgens de Onderwijsinspectie blijft de school al drie jaar achter bij het gemiddelde en had daarom het predicaat zeer zwak gekregen.

De inspectie constateerde grote verschillen tussen de leerlingen. Er zijn veel kinderen met een taalachterstand, maar ook kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Het lukt de leraren niet om hier op in te spelen en de lessen af te stemmen op de behoeftes van de leerlingen, zo is te lezen in het rapport van de inspectie. Wel was het aanbod van de lesstof en respectvolle omgang met elkaar verbeterd. Met de fusie van de scholen start de Onderwijsinspectie nu een nieuw verbetertraject.

Door de fusie van twee zwakke scholen, telt Almere nu nog 5 scholen die volgens de onderwijsinspectie zwak zijn:
- Vuurvogel (zeer zwak)
- Digitalis (zwak)
- De Argonaut (zwak)
- Montessorischool Cascade (zwak)
- Het Meesterwerk (zwak)
© omroep flevolandsitemap | disclaimer