ChristenUnie twijfelt aan opening Airport 2019

Lelystad 5 januari 2018
De ChristenUnie denkt dat het niet mogelijk is om Lelystad Airport in 2019 te openen, zoals de bedoeling is. Volgens Kamerlid Eppo Bruins ligt uitstel met een jaar voor de hand. Dat zegt Bruins tegen het AD en NOS. De partij zegt nu nog geen keihard 'nee', zo laat een woordvoerder aan Omroep Flevoland weten.

Bruins spreekt in het AD over een 'winstwaarschuwing': het kabinet zal met een goed verhaal moeten komen, wil Lelystad Airport op 1 april 2019 open kunnen gaan. Bruins is er niet van overtuigd dat in maart alle problemen met het vliegveld zijn opgelost zodat opening in 2019 mogelijk is. Minister Van Nieuwenhuizen heeft de Kamer toegezegd dat zij in februari alle fouten in de milieu-onderzoeken heeft hersteld en daarna de Commissie voor de Milieu-Effectrapportage laat oordelen of dit goed is gebeurd. Dat wordt in maart bekend.

Definitief oordeel in maart
Bruins gaf in het Kamerdebat van 19 december weliswaar aan grote twijfels te hebben over de haalbaarheid van 2019, maar hij zei toen tegen Omroep Flevoland met een definitief oordeel te komen nadat in maart alle nadere informatie op tafel ligt. Bruins herhaalt dat nu in het AD, maar voegt er aan toe:  "Ik kan me voorstellen dat we eerst wachten op het eindplaatje, voordat we met iets beginnen zonder dat we weten waar het eindigt".

Openen in 2020
Bruins geeft in de krant aan mogelijkheden te zien om de luchthaven in 2020 te openen met betere vliegroutes dan er nu zijn voorgesteld. Bruins verwijst naar het plan van aanpak voor de herindeling van het luchtruim: daarin schrijft de minister dat de herindeling niet eerder kan dan in 2023, maar tegelijk zijn in 2020 de eerste resultaten bekend.

Geen vertrouwen in overheid
Lelystad moet vanaf 2019 vakantievluchten van Schiphol overnemen, maar er is veel te doen over de gevolgen voor het milieu en de geluidsoverlast. Ook zijn er rekenfouten gemaakt. Bruins: "Mensen hebben het gevoel dat dit met stoom en kokend water er doorheen wordt gedrukt. Het vertrouwen in de overheid is hierdoor onder het nulpunt gedaald. Het is nodig dat er nu een zorgvuldig proces op gang komt om dat vertrouwen te herwinnen."

Weinig nieuws
De Lelystadse wethouder Jop Fackeldey ziet weinig nieuws in de opmerkingen van Bruins. Volgens de wethouder heeft Bruins in december al aangegeven eerst te willen wachten op all informatie, voordat hij een besluit neemt. Fackeldey is daarom wel verbaasd over het moment zo kort na het debat waarop Bruins nu zijn uitspraken doet.
VVD en CDA in de Tweede Kamer willen niet vooruitlopen op een besluit en wachten totdat de Commissie voor de mer advies heeft uitgebracht over de milieu-onderzoeken van het vliegveld.
De ChristenUnie in Lelystad en Provinciale Staten betreurt het dat er door de uitspraken van Bruins weer onduidelijkheid is over de openingsdatum. De fracties hebben Bruins uitgenodigd om komende woensdag in Lelystad te komen praten.
 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer