Kleine winst voor Nieuw Land

Lelystad 1 mei 2017
Het Erfgoedcentrum Nieuw Land in Lelystad heeft vorig jaar ruim 32.000 euro winst gemaakt. Een jaar eerder werd nog bijna een ton verlies geleden. Dat blijkt uit de jaarrekening.

Het positieve resultaat komt voornamelijk doordat de gemeenten die deelnemen in Nieuw Land een extra bijdrage van ruim 226.000 euro hebben betaald. Zonder die bijdrage was er een verlies. In september waarschuwde directeur Hans Maris voor een tekort van enkele tonnen, als de gemeenten niet zouden bijspringen. Ook het ministerie van Onderwijs gaf extra geld.

De jaarstukken noemen geen aantallen bezoekers, maar de inkomsten uit entreegelden waren bijna 3000 euro hoger dan in 2015. De opbrengsten van commerciële activiteiten waren lager. De personeelslasten kwamen hoger uit, onder meer door de inhuur van personeel en een vertrekregeling van een medewerker.

Nieuw Land wordt dit jaar opgesplitst in een archief van gemeenten, de provincie en het waterschap en in een museum. Dat gaat met Bataviawerf en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed samen het Erfgoedpark Batavialand vormen. 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer