Anders boeren in Flevoland

FLEVOLAND • Di 15 oktober 2019 | 16:10 • Dinsdag 15 oktober 2019 | 16:10

Bij een groot deel van de bevolking leeft het beeld dat er slechts twee soorten agrariërs bestaan: de traditionele boeren en 'andere' boeren, die zich met bijvoorbeeld biologische veeteelt of gewassen bezighouden. Het rapport 'Anders boeren: typologie van boeren in Flevoland' laat zien dat de provincie een grote diversiteit kent in de vele land- en tuinbouwbedrijven.

Dat blijkt uit een groot onderzoek door de Flevo Campus in Almere. Dat vorige week werd gepresenteerd.

We bespreken het rapport met Vera Dam van Natuur en Milieu Federatie Flevoland.

Deel artikel