Mediaraad

Omroep Flevoland heeft volgens de eisen van de Mediawet een Mediaraad. Dit orgaan heeft als taak het programmabeleid vast te stellen en de uitvoering hiervan te toetsen.

De Mediaraad wil haar beleid herkennen in de invulling van de programma’s via alle middelen die Omroep Flevoland ter beschikking heeft: televisie, radio en internet. De content moet aansluiten bij de ontwikkelingen die zich voordoen in de Flevolandse samenleving waarbij de focus dient te liggen op transparantie en verbinding.

Heeft u een vraag of opmerking voor de Mediaraad, dan kunt u deze mailen naar: secretariaat@omroepflevoland.nl


De leden van de Mediaraad van Omroep Flevoland zijn:

Sonja Zimmerman, Dronten (duo-vz)

Pieter Jan Hilbers, Zeewolde (duo-vz)

Joekie Post- Brouwer, Urk

Willemien Verbeek, Zeewolde

Harco Bergman, Luttelgeest

Genia Soudain, Almere

Rinus Beuk, Almere

Gerrit Kramer, Urk

Ronald Snaters, Zeewolde

John Hagel, Dronten

Klaas van der Kamp, Kampen

Frank van Os, Lelystad

De Mediaraad komt tenminste vier maal per jaar bijeen:

1e kwartaal
Bespreking van maatschappelijke trends op lang termijn media-aanbodbeleid.


2e kwartaal
Evaluatie programmering.
Bespreking jaarverslag Mediaraad.


3e kwartaal
Onderzoek naar het media-aanbodbeleid door het houden van brainstorm- of klankbordsessies.
Onderzoek eigen functioneren.


4e kwartaal
Vaststelling van het media-aanbod(beleid) komend seizoen.
Bespreking van het jaarplan Mediaraad.
Bereikbaarheid