Mediaraad

Omroep Flevoland heeft volgens de eisen van de Mediawet een Mediaraad. Dit orgaan heeft als taak het programmabeleid vast te stellen en de uitvoering hiervan te toetsen.

De Mediaraad wil haar beleid herkennen in de invulling van de programma’s via alle middelen die Omroep Flevoland ter beschikking heeft: televisie, radio en internet. De content moet aansluiten bij de ontwikkelingen die zich voordoen in de Flevolandse samenleving waarbij de focus dient te liggen op transparantie en verbinding.

Heeft u een vraag of opmerking voor de Mediaraad, dan kunt u deze mailen naar: secretariaat@omroepflevoland.nl


De leden van de Mediaraad van Omroep Flevoland zijn:

Sonja Zimmerman, welzijn/zorg (vz)

Gerrit Kramer, jongeren

John Hagel, cultuur

Klaas van der Kamp, kerken en levensbeschouwelijke organisaties 

Maarten van Erp - sport

Lucia Josephina Fer - diverse/kleurlingen

Emma Doeksen - landbouw

Gerard van Breemen - natuurbescherming

Marjolein Triest - onderwijs

De Mediaraad komt tenminste vier maal per jaar bijeen:

1e kwartaal
Bespreking van maatschappelijke trends op lang termijn media-aanbodbeleid.

2e kwartaal
Evaluatie programmering.
Bespreking jaarverslag Mediaraad.

3e kwartaal
Onderzoek eigen functioneren.

4e kwartaal
Vaststelling van het media-aanbod(beleid) komend seizoen.