Bestuur en Raad van Toezicht Omroep Flevoland

BESTUUR

A.M. Berends

geen nevenfuncties

RAAD VAN TOEZICHT

Voorzitter: De heer S. Laarveld (Swen), Dronten

Functie: Manager arbeidsverhoudingen Randstad Groep Nederland

Overige functies:
- voorzitter RvT Stichting Ante, met talent vooruit! (bezoldigd)
- lid verantwoordingsorgaan Randstad pensioenfonds Flexsecurity (onbezoldigd)


Lid: De heer drs. H. Dijksma (Harry), Almere, ook vice-voorzitter

Werkzaamheden: adviseur en toezichthouder publieke en private organisaties

Toezichtfuncties:
- Lid van de Raad van Toezicht Stichting Het Flevo-landschap (onbezoldigd);

Bestuursfuncties:
- Vicevoorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland (onbezoldigd)
- Secretaris van het bestuur van De12Landschappen (onbezoldigd)
- Lid van RvT Landschappen.NL (onbezoldigd)
- Voorzitter Corrosia! Expo en Theater, Almere (onbezoldigd)
- Lid comité van aanbeveling Almeers Jeugd Symfonie Orkest (onbezoldigd)


Lid: De heer C.P. Maas (Kees), Biddinghuizen

Functie:
- DGA/bestuurder van: DCA-Groep B.V., DCA Finance B.V, DCA Multimedia B.V. en Maasvlakte B.V.
- eigenaar landbouwbedrijf Maasvlakte Agri vof

Overige functies:
- Lid Raad van Commissarissen, lid Audit commissie van de Countus Groep (bezoldigd)


Lid: De heer mr. A.G.P. van der Baan (Ton), Lelystad

Functie: advocaat-partner bij Tanger Advocaten N.V. te Haarlem

Overige functies:
- Rechter-plv. bij de rechtbank te Amsterdam (bezoldigd)
- Lid Commissie van Beroep Tuchtzaken KNVB te Zeist (onbezoldigd)
- Lid werkveld Adviescommissie HBO-Rechten Hogeschool Windesheim te Almere (onbezoldigd)

Lid: Mevrouw T.J. Triezenberg (Tonny), Almere

Functie: eigenaar van de Kern Consultancy & Investments

Overige functies:
- Voorzitter Raad van Toezicht KinderRijk, Kinderopvang in Amsterdam- Amstelveen. (bezoldigd)
- Vice-voorzitter Raad van Toezicht Kwintes, Geestelijke Gezondheidszorg (bezoldigd)
- Lid Raad van Toezicht Dunamare, Onderwijsgroep Haarlem e.o. (bezoldigd)