Bestuur en Raad van Toezicht Omroep Flevoland

BESTUUR

A.M. Berends

geen nevenfuncties.

RAAD VAN TOEZICHT

Voorzitter: De heer S. Laarveld (Swen), Dronten

Functie: Manager arbeidsverhoudingen Randstad Groep Nederland

Overige functies:
- lid verantwoordingsorgaan Randstad pensioenfonds Flexsecurity (onbezoldigd)


Lid: De heer C.P. Maas (Kees), Biddinghuizen

Functie:
- DGA/bestuurder van: DCA-Groep B.V., DCA Finance B.V, DCA Multimedia B.V. en Maasvlakte B.V.
- eigenaar landbouwbedrijf Maasvlakte Agri vof

Overige functies:
- Lid Raad van Commissarissen, lid Audit commissie van de Countus Groep (bezoldigd)


Lid: De heer mr. A.G.P. van der Baan (Ton), Lelystad

Functie: advocaat-partner bij Tanger Advocaten N.V. te Haarlem

Overige functies:
- Rechter-plv. bij de rechtbank te Amsterdam (bezoldigd)
- Lid Commissie van Beroep Tuchtzaken KNVB te Zeist (onbezoldigd)

Lid: Mevrouw T.J. Triezenberg (Tonny), Almere

Functie: eigenaar van de Kern Consultancy & Investments

Overige functies:
- Lid Raad van Toezicht Dunamare, Onderwijsgroep Haarlem e.o. (bezoldigd)

-Lid Raad van Toezicht DeNieuweBibliotheek

Lid: De heer W.H. van den Toorn (Pim), Almere

Functie: Directeur van Exploitatiemaatschappij Groenouwe BV

Overige functies:
Bestuurslid van stichting “Mausoleum”

Nevenwerkzaamheden:
-Voorzitter Cliëntenraad Flevoziekenhuis
-Penningmeester Adviesraad Sociaal Domein
-Lid klankbordgroep Noorderplassen
-Voorzitter Vereniging van Eigenaren Noorderplassen
-Coach bij Qredits