Bestuur en Raad van Toezicht Omroep Flevoland

BESTUUR

De heer A.M. Berends

geen nevenfuncties.

RAAD VAN TOEZICHT

Voorzitter: De heer S. Laarveld (Swen), Dronten

Functie: Manager arbeidsverhoudingen Randstad Groep Nederland

Overige functies:

 • lid verantwoordingsorgaan Randstad pensioenfonds Flexsecurity (onbezoldigd)


Lid: De heer C.P. Maas (Kees), Biddinghuizen

Functie: DGA/bestuurder van: DCA-Groep B.V., DCA Finance B.V, DCA Multimedia B.V. en Maasvlakte B.V. en eigenaar landbouwbedrijf Maasvlakte Agri vof


Overige functies:

 • Lid Raad van Commissarissen, lid Audit commissie van de Countus Groep (bezoldigd)

Lid: De heer mr. A.G.P. van der Baan (Ton), Lelystad

Functie: advocaat-partner bij Tanger Advocaten N.V. te Haarlem

Overige functies:

 • Rechter-plv. bij de rechtbank te Amsterdam (bezoldigd)
 • Lid Commissie van Beroep Tuchtzaken KNVB te Zeist (onbezoldigd)

Lid: Mevrouw T.J. Triezenberg (Tonny), Almere

Functie: eigenaar van de Kern Consultancy & Investments

Overige functies:

 • Lid Raad van Toezicht Dunamare, Onderwijsgroep Haarlem e.o. (bezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht DeNieuweBibliotheek


Lid: De heer W.H. van den Toorn (Pim), Almere

Functie: Directeur van Exploitatiemaatschappij Groenouwe BV

Overige functies:

 • Bestuurslid van stichting “Mausoleum”


Nevenwerkzaamheden:

 • Voorzitter Cliëntenraad Flevoziekenhuis
 • Penningmeester Adviesraad Sociaal Domein
 • Lid klankbordgroep Noorderplassen
 • Voorzitter Vereniging van Eigenaren Noorderplassen
 • Coach bij Qredits