Almere 22 februari 2018
Pas in augustus rijden alle beloofde 40 buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) mee op de stadsbussen van Keolis in Almere. Dat zei wethouder Frits Huis donderdagavond tijdens de politieke markt. Eind vorig jaar werd bekend dat Keolis het veiligheidshoofdstuk voor het stadsvervoer allGo niet op orde had. De BOA's die volgens afspraak zouden meerijden bleken niet beëdigd te zijn en formeel niets te kunnen doen op het moment dat er iets gebeurde. Keolis erkende de fout en is bezig met een inhaalslag . Huis vertelde dat in april 25 bevoegde BOA's aan het werk zijn. Keolis zorgt ervoor dat op 1 augustus de overige ambtenaren kunnen beginnen. De fractie van de VVD is uitermate teleurgesteld over de gang van zaken en houdt de wethouder er aan dat de vervoersmaatschappij de gemaakte afspraken nakomt. Vergoeding betalen Wethouder Frits Huis heeft samen met burgemeester Franc Weerwind half maart een gesprek met Keolis. Huis zei dat het een pittig gesprek gaat worden. Als het bedrijf onvoldoende werk maakt van de BOA's zal de gemeente Almere Keolis in gebreke stellen. Dat kan betekenen dat het bedrijf een vergoeding aan de gemeente moet betalen.
Lelystad 22 februari 2018
Er komen zonnepanelen op het dak van het Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad. Dat heeft de MC Groep besloten. Het gaat om 3100 panelen in het totaal, waarvan de eerste deze zomer al groene stroom moeten leveren. Als alle panelen het straks doen, moeten ze samen 20 procent van al het stroomverbruik van het ziekenhuis voor hun rekening nemen.  De investering wordt mogelijk gemaakt door Het Zonnecollectief Lelystad. Dat is een initiatief van de Bedrijfskring Lelystad, de gemeente en Enodes. Een tiental bedrijven in Lelystad doen hier inmiddels al aan mee. In totaal komen er zonnepanelen op daken op een oppervlakte van zo'n 8 voetbalvelden.
Flevoland 22 februari 2018
De provincie heeft twee miljoen euro subsidie beschikbaar voor het verbeteren van het proces van ruilverkaveling . In de loop van de jaren hebben boeren hun bedrijf vergroot door landbouwgrond elders te kopen of te pachten. Gevolg is dat boeren met hun trekkers soms veel moeten rijden voor ze bij hun akkers zijn. Dat is bijvoorbeeld niet bevorderlijk voor de verkeersveiligheid. Door te ruilen kunnen de agrariërs hun bezit dichter bij huis krijgen. De provincie Flevoland vindt het ruilen van grond verder erg belangrijk, omdat het ook kan bijdragen aan duurzame landbouw en natuurontwikkeling. Maar het ruilen van grond is een moeizaam proces. Er zijn tal van partijen bij betrokken, zoals landbouwers, grondeigenaren, stichtingen voor kavelruil, landbouworganisaties en waterschappen. Ruilverkaveling met gesloten beurs blijkt vaak niet haalbaar. De subsidie die de provincie beschikbaar stelt is voor de kosten die gemaakt worden bij ruilverkaveling. Per hectare is de subsidie vastgesteld op maximaal 1.250 euro. Betrokkenen worden in de gelegenheid gesteld voor 11 mei de subsidie aan te vragen. Op 15 maart houdt de provincie een informatie-avond over de regeling .
Lelystad 22 februari 2018
Door een aantal ongelukken op de A6 tussen Lelystad en Almere is het verkeer muurvast komen te staan. Rond 17:15 uur sloeg een auto over de kop toen deze ter hoogte van de Knardijk van achteren werd aangereden. Het is niet bekend of daarbij gewonden zijn gevallen. Als gevolg van dit ongeluk ontstond een file waarin vier auto's op elkaar botsten. De schade bij dit ongeval valt mee. Op bijna hetzelfde moment was er ook een ongeluk bij afslag Bant bij Emmeloord. Volgens de eerste melding van de politie waren daar vier auto's bij betrokken. Ook hier ontstond een lange file.
Emmeloord 22 februari 2018
Er zijn meer dan 100 ideeën ingeleverd voor een nieuwe functie van de Poldertoren. Vorig jaar september was de toren open voor bezoekers die hun idee of voorstel konden achterlaten. Van die ideeën zijn nu huurdersprofielen gemaakt. De resultaten van het onderzoek worden aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeente Noordoostpolder onderzoekt nu of de toren technisch aangepast kan of moet worden. Ook wordt er gekeken wat het gaat kosten om de toren weer in gebruik te nemen. Daarnaast is de gemeente ook aan het kijken of de Poldertoren in zijn geheel of in delen verhuurd kan worden.  De Poldertoren vormt sinds 1959 het hart van de Noordoostpolder en diende decennia lang als watertoren. Tot 2013 zat er op de bovenste verdieping sterrenrestaurant Sonoy in de toren. Dat bedrijf sloot de deuren door aanhoudende lekkageproblemen.
Lelystad 22 februari 2018
Dat Lelystad bovenaan staat op een lijst van gemeenten met de meeste thuiszitters is geen reden tot paniek. Dat zegt de Lelystadse onderwijswethouder Elly van Wageningen. Volgens haar zijn er een aantal logische verklaringen voor de slechte score. Hulptraject Het merendeel van de leerlingen die lange tijd niet naar school gaan, zijn volgens de wethouder bekend bij de gemeente of hulpinstanties. Deze kinderen volgen vaak een traject dat erop is gericht om ze terug te krijgen op school. Een gemeente kan in zo’n geval een ‘vrijstelling’ geven, waardoor een school een leerling mag uitschrijven. Dan wordt het ook niet meer gezien als een thuiszittend kind. Van Wageningen zegt dat Lelystad er bewust voor kiest om weinig vrijstellingen af te geven. Dit omdat scholen dan geen zorgplicht meer hebben en niet verplicht zijn om een leerling terug te nemen. “Voor het lijstje zou het misschien goed zijn om een kind uit te schrijven, maar dat geldt niet voor het kind,” zegt Van Wageningen.  School Kinderen die therapie volgen of een behandeling krijgen doen dat meestal bij instellingen die niet als school te boek staan. Bijvoorbeeld een zorgboerderij. In echt grote steden, zoals Rotterdam of Amsterdam, komt het volgens de wethouder geregeld voor dat dit soort instellingen wel als school zijn geregistreerd. Met een groot aantal kinderen is dat gemakkelijker te regelen, maar dat zorgt volgens Van Wageningen voor een vertekend beeld.   “Is het nou zo dat wij echt de allerslechtste zijn? Nee, er zit wel een verhaal onder die cijfer. En ik ben blij dat ik dat nu uit kan leggen.” zegt Van Wageningen. Toch geeft ze aan zich wel te beseffen dat Lelystad een aantal problemen kent die een negatieve uitwerking hebben op het aantal thuiszitters. Zo noemt ze het relatief hoge aantal mensen met een laag inkomen, hoog percentage laagopgeleiden en veel eenoudergezinnen.
Almere 22 februari 2018
Een 33-jarige man uit Almere is opgepakt omdat hij verdacht wordt van 'computervredebreuk'. Hij heeft volgens de politie verschillende online opslagruimtes voor foto’s en video’s van privépersonen gehackt. Het gaat om tientallen personen. De slachtoffers zijn door de politie benaderd en op de hoogte gebracht. Meerdere mensen hebben inmiddels aangifte gedaan. De man werd woensdag opgepakt. Besloten is dat hij voorlopig geen contact met de buitenwereld mag hebben. Vanwege deze beperking kan de politie ook niet meer informatie geven over deze zaak.
Lelystad 22 februari 2018
De burgers zijn te laat betrokken bij de ontwikkeling van Lelystad Airport. Dat is volgens hoogleraar bestuurskunde Bernard Steunenberg van de Universiteit Leiden de reden van het grote verzet, waardoor de opening van luchthaven Lelystad met een jaar wordt vertraagd. Dat wordt nu 2020 in plaats van volgend jaar.  Toen inwoners in Gelderland, Overijssel en Friesland doorkregen hoe laag de vliegtuigen over hun huizen gaan vliegen kwamen ze in actie. En toen ook nog fouten in milieurapporten werden gevonden, werd hun proteststem steeds sterker en de druk op de politiek groter. De Raad van State, de politiek en het kabinet hadden in 2015 hun zegen al gegeven, zodat de luchthaven in 2018 van start kon gaan. Maar omdat het verzet landelijke proporties kreeg en de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht zijn, is de coalitie gaan schuiven. Lessen trekken Volgens de hoogleraar kunnen er lessen getrokken worden uit dit dossier. De voornaamste is om burgers die last krijgen van een nieuwe ontwikkeling al in een vroeg stadium te informeren en erbij te betrekken. "Uiteindelijk heeft de democratie toch zijn werk gedaan, want er wordt nu wel geluisterd",  aldus hoogleraar Steunenberg.
Almere 22 februari 2018
Het Almeerse bedrijf Boorwerk BV betaalt elk jaar tussen de 200.000 en 300.000 euro om de uitvinding van eigenaar Richard Boske te beschermen tegen namaak. Hij heeft de ProFit ontwikkeld, een speciale zaag om gaten in verschillende materialen beter en sneller te kunnen maken. Het product werd een groot succes. Het bedrijf groeide in tien jaar tijd van tien naar vijfendertig medewerkers in Almere en nog eens dertig in China. Boorwerk is actief in vijftien landen. De omzet groeide van 2 naar 10 miljoen euro. Diverse bedrijven uit onder meer Taiwan en Duitsland proberen dezelfde zaag na te maken. Zij beweren dat hun zagen niet lijken op die van Boorwerk in Almere. Richard Boske is daarom diverse rechtszaken begonnen. In een aantal zaken is hij in het gelijk gesteld. Drie andere zaken lopen nog. Donderdagmiddag werd bekend dat Boorwerk in hoger beroep een zaak in Düsseldorf heeft gewonnen.
Almere 22 februari 2018
Een man uit Almere moet tweeënhalf jaar de cel in voor mensensmokkel. Dat heeft de rechtbank in Zutphen bepaald. Hij vervoerde negen mensen uit Irak door Nederland.  De Almeerder werd in augustus vorig jaar bij Nunspeet aangehouden. In zijn busje trof de politie de negen mensen aan. Ze hadden geen papieren bij zich. Het was de bedoeling dat ze via Nederland naar Engeland zouden worden gesmokkeld.
Almere 22 februari 2018
Brasserie Bakboord in Almere Haven heeft een nieuwe eigenaar. Horecaondernemer Taco van der Meer uit Amsterdam neemt de zaak over. Het restaurant bestaat al sinds 2000 en is de enige zaak in Flevoland met een Bib Gourmand. Vorig jaar kwam Brasserie Bakboord in het nieuws omdat chef-kok Edwin Takens lange tijd vermist werd. Na zes weken werd zijn lichaam gevonden in de bossen bij paleis Soestdijk. Er was geen sprake van een misdrijf.  De nieuwe eigenaar runt in Amsterdam hotel The Albus en het bijbehorende restaurant Senses. Hij is een voorstander van duurzame horeca en wil dat ook bij Brasserie Bakboord doorvoeren. Het restaurant wordt de komende week grondig verbouwd en gaat op 3 maart weer open met een hernieuwd interieur en nieuwe kaart.
Lelystad 22 februari 2018
Loek Winter is teruggetreden als bestuurder van de ziekenhuizen van de MC Groep in Lelystad en Emmeloord en van het MC Slotervaart in Amsterdam. Hij blijft wel betrokken als aandeelhouder, maar wil meer tijd om zorgconcepten in binnen- en buitenland op te zetten. Dat heeft het ziekenhuis bekendgemaakt. Loek Winter was sinds 2009 bestuurder van het MC Zuiderzee. Hij nam de ziekenhuizen over toen die op het punt stonden failliet te gaan. In 2014 werd ook het Slotervaartziekenhuis toegevoegd aan de MC Groep. Reactie MC Groep ‘We gaan een inspirerend bestuurder missen. Loek Winter was vanaf het begin van de overname van het ziekenhuis de drijvende kracht achter een andere benadering van de zorg. Nu is voor Loek het moment gekomen een andere weg in te slaan. Hij is een zorgondernemer in hart en nieren. De keuze om zich meer toe te leggen op het verder ontwikkelen van zorgconcepten in Nederland en in het buitenland is daarom een begrijpelijke." Aldus Willem de Boer van de MC Groep.
Almere 22 februari 2018
Justitie heeft 5 jaar celstraf geëist tegen de eigenaar van een meubelzaak aan de Markerkant in Almere. De man uit Amsterdam wordt verdacht van het smokkelen van ruim zeventig kilo cocaïne. De man werd anderhalf jaar geleden opgepakt en wordt door justitie beschouwd als organisator van het drugstransport van Zuid-Amerika naar Nederland. De drugs werden in zijn winkel gevonden in drie banken.  Hij zou de meubels met de drugs onder meer vanuit Brazilië hebben geïmporteerd en in zijn Almeerse pand hebben opgeslagen. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.
Lelystad 22 februari 2018
Creatieve ondernemers in Lelystad hebben veel moeite om een geschikte werkplek, atelier of winkel te vinden. Dat vindt José Steggink. Ze geeft workshops 'mandala's maken' en verkoopt kleurpotloden. "In Lelystad zie je steeds meer kleine middenstand verdwijnen en startende winkels redden het niet", aldus Steggink. Ondernemen in 't LAPP Creatieve broedplaats 't LAPP biedt José onderdak voor haar bedrijf. "Ik kan hier workshops geven in een creatieve omgeving. We vullen elkaar als ondernemers mooi aan en kunnen we altijd bij elkaar terecht, ook al doen we allemaal verschillende dingen." Deze hele week besteden we aandacht aan het LAPP en de ondernemers die er werkzaam zijn.
Almere 22 februari 2018
Een kebabzaak aan de Bandastraat in Almere Buiten is woensdagavond overvallen. De man had een helm op toen hij binnenkwam en bedreigde de eigenaar met geweld. Hij ging er met zijn buit vandoor. Agenten hebben nog in de omgeving gezocht, maar zonder resultaat. De overval gebeurde rond kwart voor elf 's avonds in de buurt van Station Oostvaarders in Almere Buiten.  De politie is op zoek naar getuigen en heeft een signalement vrijgegeven. Het gaat om een man met een blanke huidskleur, hij is tussen de 25 en 30 jaar oud en ongeveer 1.80 meter lang, met een gespierd/fors postuur. Hij droeg zwarte kleding en had een zwarte helm op. De man sprak Nederlands met een buitenlands accent.
Almere 22 februari 2018
De zwaargewonde man van 18 die dinsdag werd gevonden in een woning aan het Dichterhof, is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Er zitten twee Almeerders van 18 en 22 jaar vast in deze zaak. Het is niet duidelijk wat er met de man is gebeurd en of er sprake is van een strafbaar feit. De politie zag in de omstandigheden waarin de man werd aangetroffen wel aanleiding om de zaak verder te onderzoeken en heeft het overgedragen aan de recherche. De mannen die vast zitten in deze zaak waren in de woning aanwezig. De ambulancemedewerkers vertrouwden de situatie niet helemaal en schakelden de politie in. De twee aanwezige mannen zijn aangehouden en zijn verhoord. De recherche heeft lange tijd onderzoek gedaan in de woning. Ook hebben agenten in de buurt gezocht naar getuigen. Het zou volgens de politiewoordvoerder gaan om een woning waarin begeleid wonen van toepassing is.
Flevoland 22 februari 2018
Commissaris van de Koning Leen Verbeek voert gesprekken met de vier gedeputeerden. Woensdagavond overleefde gedeputeerde Ad Meijer (SP) een motie van wantrouwen die werd ingediend door de andere coalitiepartijen VVD, CDA en D66. De drie gedeputeerden van die partijen willen niet meer met Meijer werken.  "Met de uitkomst van het debat in Provinciale Staten is er een bijzondere situatie ontstaan. Daarover vinden nu allerlei gesprekken plaats", laat Verbeek weten in een schriftelijke reactie. Volgens de Commissaris van de Koning is het nog niet duidelijk wat er uit de gesprekken komt .  In de tussenliggende tijd gaat het college van Gedeputeerde Staten verder met het dagelijks bestuur. Eerder liet Verbeek weten zich niet bezig te houden met de impasse.
Zeewolde 22 februari 2018
De politie controleert in het centrum van Zeewolde in burger of er winkeldiefstallen worden gepleegd. Dat meldt een wijkagent op Facebook . Onder de jeugd zou rondgaan dat er in sommige winkels in het dorp makkelijk gestolen kan worden. Meerdere winkeliers, van met name supermarkten, hebben daarover hun beklag gedaan. De winkeliers zijn extra alert en door middel van de agenten in burger hoopt de politie deze diefstallen tegen te gaan.
Dronten 22 februari 2018
Leden van de voormalige politieke partij PPR komen maandag 5 maart naar Dronten voor een reünie. De bijeenkomst wordt gehouden in De Meerpaal, waar de partij zo'n 50 jaar geleden ook haar oprichtingscongres hield. Volgens de initiatiefnemers staan tijdens de reünie het ophalen van herinneringen en persoonlijke ontmoetingen centraal. Daarnaast zal een aantal oprichters terugkijken op de afgelopen decennia en bekijken wat er anno 2018 nog van hun radicale gedachtegoed over is gebleven. Onder hen ook oud-staatssecretaris Michel van Hulten uit Lelystad. Afsplitsing PPR stond voor Politieke Partij Radicalen. De partij ontstond in 1968, uit een afsplitsing van de Katholieke Volkspartij. De PPR speelde een bescheiden rol in de Nederlandse politiek, maar maakte in 1973 zelfs deel uit van de regering. In 1991 ging de partij samen met enkele andere kleine partijen op in GroenLinks. Van Agt Tot slot zal oud-fractievoorzitter Bas de Gaay Fortman in gesprek gaan met voormalig premier Dries van Agt. Volgens de organisatie geeft de veranderde blik van CDA-er Dries van Agt op de radicale politiek van de PPR daartoe alle aanleiding. Begin dit jaar vertelde de oud-premier in een kranteninterview dat hij tegenwoordig Groen Links stemt.  Volgens de organisatie hebben zich al bijna 150 oud-leden voor de reünie in de Meerpaal aangemeld.
Urk 22 februari 2018
Het Nieuwe Natuur-project Urkerveld op Urk kan van start. Deze week hebben de gemeente Urk en Flevo-landschap een handtekening onder een overeenkomst gezet.  Het Urkerveld is een nieuw natuurgebied dat direct naast het Urkerbos moet komen. De gemeeente en Flevo-landschap willen hier onder meer poelen, een slenk en een vogelakker aanleggen.  De kosten hiervan, bijna drie miljoen euro, worden betaald door provincie Flevoland. Daarnaast legt gemeente Urk 130.000 euro bij voor de aanleg van een fietspad door het gebied. Als alles volgens planning verloopt kan eind dit jaar de aanleg beginnen en is het Urkerveld volgend jaar klaar.  Aanleiding voor het project is een oproep van de provincie Flevoland in 2013 om met ideeën te komen voor nieuwe natuur in Flevoland. Daarop kwamen allerlei plannen binnen, waaruit een selectie van 22 ideeën is gemaakt. Ook het plan Urkerveld, van de gemeente Urk en Flevolandschap, werd uitgekozen.
Emmeloord 22 februari 2018
De eerste ondernemers die het centrum in Emmeloord gaan aanpakken, zijn bekend. Dat laat de gemeente donderdag weten.  Ontwikkelaar Oost en Van Tilburg gaat samen met PBV Architecten aan de slag met het Koningin Julianapark naast de Deel. De plannen voor de Noordzijde, het Kettingplein en de Boei worden aangepakt door investeerder Hoge Dennen, ingenieursbureau Interra en SUM Architecten. Uitvraag Volgens een aparte beoordelingscommissie kwamen deze bedrijven als beste uit de test bij de uitvragen. In totaal hadden acht partijen zich gemeld om het centrum te mogen ontwikkelen. Overigens loopt de uitvraag voor een horecapaviljoen op De Deel nog. De gemeente verwacht dat hier in juni meer over bekend is.  Centrumplan Al lange tijd is de vraag wat er met het centrum van Emmeloord moet gebeuren. Om daar antwoord op te krijgen werd ook de hulp van inwoners gevraagd. Zij konden geregeld meedenken over de invulling van het centrum op grote lijnen. De bedrijven die nu zijn uitgekozen, gaan met de concrete plannen aan de slag.    Zo moet er in het Koningin Julianapark ruimte komen voor horeca, werken en wonen. En in de omgeving van de Noordzijde, Kettingplein en De Boei komen winkels, supermarkt, horeca en woningen.  Hart voor Emmeloord Volgende maand kunnen onder meer omwonenden de plannen bekijken. Daarna volgt een openbare bijeenkomst. Het is nog niet duidelijk wanneer dat precies is, maar wordt bekend gemaakt op de website Hart voor Emmeloord .
Almere 22 februari 2018
Jammer dat de Britse schrijver Redmond O'Hanlon Almere 'by far de lelijkste stad ooit gebouwd' noemt, maar het staat hem vrij om een mening over de stad te hebben. Dat schrijven burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van de PVV. B en W zeggen wel verbaasd te zijn over de uitspraken van de schrijver, omdat hij zich eerder in de media juist erg positief over Almere had uitgelaten (zie onderstaande video). O'Hanlon verblijft al enige tijd als gastschrijver in Almere, met de bedoeling een boek over de stad te schrijven in de serie Almere Verhalen. De gemeente kan het contract met de schrijver niet opzeggen, zoals de PVV zou willen. Hij krijgt geen subsidie van de gemeente en het contract met de uitgever kan niet worden ontbonden vanwege zijn uitlatingen, volgens B en W. Zij willen dat ook niet, vanwege de vrijheid van meningsuiting. Op de vraag van de PVV of zij ook vinden dat O'Hanlon 'by far de lelijkste schrijver is die een bijdrage aan de Almere Verhalen heeft geleverd', schrijven B en W 'dat alles zijn schoonheid heeft, alleen ziet niet iedereen dat altijd'.
Flevoland 22 februari 2018
We kunnen binnenkort weer schaatsen! Op deze pagina houden we al het nieuws bij over het koude weer en mogelijke schaatsplekken.  IJsgroei De verwachting voor de komende 14 dagen hoe dik het ijs gaat worden. Het gaat om water dat 1 meter diep is. Volgende week woensdag zouden we dan moeten uitkomen op 8 centimeter. Er komt in het weekend wel een stevige oostenwind te staan. De kans op een windwak is dus groot. Het weer Zeer koude lucht (zeker ook voor de tijd van het jaar) is onderweg naar Flevoland. We kunnen deze koude luchtmassa goed zien aankomen als we kijken naar de temperaturen op 1500 meter hoogte. In de nacht van vrijdag op zaterdag is het rond -5 graden op 1500 meter hoogte boven onze provincie. De Siberische luchtmassa ligt dan nog ten oosten van ons. Kijken we twee dagen verder. Dan is het al afgekoeld tot -11 graden op 1500 meter hoogte. Dat merken we ook duidelijk aan de grond. De vorst gaat na het weekend verscherpen naar -7 a -8 graden in de nacht. Ook de temperaturen overdag gaan dalen naar het vriespunt. Uitzonderlijk zo laat in het seizoen, want de zon heeft al heel veel kracht. De schaatskoorts neemt daardoor al snel toe. De verwachting is dat we in de loop van volgende week (dinsdag/woensdag) op de eerste ijsbanen kunnen gaan schaatsen. Nadeel is de wind, want die neemt vanaf het weekend toe. Het zal ijzig koud gaan aanvoelen. Gevoelstemperaturen tot soms onder de -10.
Almere 22 februari 2018
De politie is enthousiast over de samenwerking met WhatsApp-groepen in Almere tijdens de jaarwisseling. Volgens de politie was er een grote betrokkenheid van de deelnemers, zo  schrijft ze donderdag.  Afgelopen oud en nieuw werd er een proef gehouden tussen de politie, gemeente en beheerders van WhatsApp-groepen in Almere. Het doel was om zo bijdrage te leveren aan een veilig jaarwisseling.  In totaal kwamen er zes meldingen binnen tijdens nieuwjaarsnacht. Die hadden volgens de politie onder meer te maken met een mogelijke brand, verdachte situatie en een verkeersmisdraging. Agenten die hierop af gingen, hebben niemand aangehouden of op de bon geslingerd, omdat er niemand te zien was of omdat er geen strafbaar feit was gepleegd.  Het is nog niet duidelijk of het WhatsApp-project een vervolg krijgt.
Creil 22 februari 2018
Er komt straks geen vliegroute over Creil, maar een nieuwe vertrekroute naar het noorden loopt wel pal ten westen van het dorp. Dat laat Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) weten aan Omroep Flevoland. LVNL presenteerde woensdag tijdens een persconferentie van minister Cora van Nieuwenhuizen een reeks aanpassingen voor de vliegroutes. Bij elkaar moeten die de overlast verminderen van de lage vliegroutes, die tussen 2020 en 2023 worden gebruikt. Eén van de aanpassingen betreft het schrappen van een vertrekroute over Rutten en Lemmer. LVNL heeft de route nu iets naar het westen verlegd. Een kaartje wekte woensdag de indruk dat de route over Creil zou gaan, maar dat kon een woordvoerder niet bevestigen.  Uit een uitvergroting van het kaartje, opgevraagd bij LVNL, blijkt nu dat de nieuwe vertrekroute net ten westen van Creil blijft. De toestellen passeren het dorp tussen de 1800 en 3300 meter hoogte naar het noorden. LVNL heeft ook een nieuwe route gepland voor naderend vliegverkeer vanuit het westen. De vliegtuigen dalen van 4800 meter boven het IJsselmeer tot uiteindelijk 1800 meter nabij Steenwijk, om daarna door te vliegen naar Lelystad Airport. Deze route passeert Creil net aan de noordzijde op circa 3000 meter.
Emmeloord 22 februari 2018
Supermarkt Jumbo aan de Europalaan in Emmeloord roept klanten via Facebook en posters in de winkel op om geleende winkelwagentjes terug te brengen. Volgens eigenaar Arno Odink missen er een stuk of dertig boodschappenkarren.  "Uiteraard begrijpen wij dat deze erg leuk zijn als decoratie. Toch hebben we de winkelwagens liever terug bij onze winkel, zodat onze klanten er boodschappen mee kunnen doen", staat in de oproep te lezen.  Supermarkteigenaar Odink licht toe dat het geregeld voorkomt dat er karren missen, maar wil ze nu toch graag terug omdat Pasen eraan komt. Een drukke periode met veel klanten die spullen in huis halen voor de Paasdagen. Odink is vol vertrouwen dat er binnenkort weer wagentjes opduiken. "Vaak blijkt dat ze gewoon ergens in de wijk staan." Daarom hoopt hij met de oproep dat omwonenden van de supermarkt de karren weer terugbrengen.
Noordoostpolder 22 februari 2018
Verkeer op de A6 in Noordoostpolder heeft donderdagmorgen vertraging ondervonden door een verloren lading. Vlak voor de afrit Urk waren stukken metaal van een vrachtwagen gevallen en op de snelweg beland. In verband hiermee werden beide rijstroken een tijdlang afgesloten. Verkeer kon alleen via de vluchtstrook rijden. Volgens Rijkswaterstaat zijn de stukken metaal in de middenberm gegooid. Als het wat rustiger op de weg is, zullen ze alsnog worden weggehaald. In verband daarmee gaat waarschijnlijk opnieuw een rijstrook een tijdlang dicht.
Flevoland 22 februari 2018
Je kunt dit weekend bij veel activiteiten gelukkig lekker binnen zitten. Er staat weer veel theater en muziek op het programma en de kinderen kunnen onder meer de politie ontmoeten bij veiligheidsmuseum PIT. Vrijdag 23 februari Bingo De Meerpaal, Dronten 14.00 tot 16.00 Discozwemmen - Olympische spelen De Koploper, Badweg 21, Lelystad 19.00 tot 21.30  Dans: DDF Crew De Meerpaal, Dronten vanaf 20.15 Cabaret: Javier Guzman - Ga-bie-jer Agora Theater, Lelystad vanaf 20.15 Muziek: Tribute to Prince KAF, Esplanade 10, Almere vanaf 20.30 Muziekquiz Café The Bottom, Emmeloord vanaf 21.00  Zaterdag 24 februari Ontmoet de politie PIT veiligheidsmuseum, Almere 12.00 tot 15.00 Themabijeenkomst: Duurzaam ondernemen Stadhuisplein 51, Lelystad 13.00 tot 15.00 Winterwandeling Oostvaardersbos Oostvaardersbosplaats 1, Almere 13.30 tot 15.30 Op zoek naar de Grote Vijf Kemphaanlaan 4, Almere 14.00 tot 18.00 Concert: Event4Christ Gedempte Gracht 1, Zeewolde vanaf 19.30 Voorjaarsconcert Moriakerk, Emmeloord vanaf 19.30 Theater: Carel Kraayenhof De Meerpaal, Dronten vanaf 20.15 Theater: Jochen Otten KAF, Esplanade 10, Almere vanaf 20.30 Muziek: Mike Boddé & Mike Del Ferro Agora Theater, Lelystad vanaf 20.30   Rave Cave De Klos, Meldestraat 2A, Emmeloord 21.00 tot 02.00 Zondag 25 februari Ouder & Kind Instuif De Koploper, Badweg 21, Lelystad 10.00 tot 12.00 Thema-ochtend: Verslaving Het Koetshuis, Baan 33, Biddinghuizen 10.00 tot 12.00  Wandeling door de Almeerse bossen Kemphaanlaan 4, Almere 12.00 tot 13.00 Spirituele mini beurs Zadelmakerstraat 8, Almere 12.00 tot 17.00 Festival Oude Muziek - Hathor Consort Agora Theater, Lelystad vanaf 12.00  Schapenpraatjes Schaapskooi Vroege Vogelbos, Muiderweg 8, Almere 14.00 tot 14.30 Operaconcert Pianoweg 117, Almere vanaf 14.30 Jeugdtheater: Vlieg op, dikke bromvlieg Stadhuisplein 101, Almere 15.00 tot 16.00 Moo Sessions #14 IJzerpad 17, Rutten vanaf 16.00
Hoogleraar: 'Burgers vroeg betrekken bij grote projecten"
Niemand???? Laat mij er even buiten a.u.b.
Hoogleraar: 'Burgers vroeg betrekken bij grote projecten"
Wat een hoop appels met peren vergelijken! Veel zaken gaan helemaal niet over de context. Fakenieuws en fakeproblemen
Verbeek voert gesprekken met gedeputeerden
Terecht op zijn schreden teruggekeerd. Succes!
Gedeputeerde blijft, college wankelt
Inderdaad! Het was echt een blamage voor de politiek. Partijen die voorop staan in hun kritiek op deze man de afgelopen maanden (PVV, GL etc.) maar als puntje bij paaltje komt bezwijken voor het po...
Hoogleraar: 'Burgers vroeg betrekken bij grote projecten"
Zoveelste flatter van de overheid in Nederland en maar klagen over andere landen. Mening derde wereldland heeft een beter bestuur dan wij in Den Haag.u
"Aantal thuiszitters geen reden tot paniek"
Ze vergeet het aantal onbekwame wethouders.
Dak ziekenhuis wordt volgezet met zonnepanelen
Nee, maar veel mensen kunnen zich bij de maten van een voetbalveld meer voorstellen dan een hectare, are of centiare.
Meer dan honderd ideeën voor Poldertoren
Gewoon scheef zetten dat ding. Geeft een hoop bekijks en daar heeft Emmeloord behoefte aan.
Minister van Nieuwenhuizen past vliegroutes aan
Nederland is veel te klein voor nóg een vliegveld, wat mij betreft wordt Lelystad Airport dan ook nooit gebruikt voor commerciële vluchten.
Conductrice redt jonge zwaan langs het spoor
Voor het redden van een dier heb ik wel een vertraging over!
© omroep flevolandsitemap | disclaimer