Vacatures

Omroep Flevoland is de regionale publieke omroep voor Flevoland, een multimediale organisatie die het nieuws dichtbij brengt en verankerd is in de samenleving.

De omroep brengt dagelijks nieuws en andere informatie over Flevoland en haar inwoners via verschillende platforms naar buiten. Het doel is daarbij om zoveel mogelijk Flevolanders te bereiken en hen te informeren over wat er in de omgeving gebeurt; zodat zij kunnen meebeleven en meedoen.

Op dit moment is Omroep Flevoland op zoek naar een:

een bureauredacteur & lid mediaraad voor de sector: ‘werknemers’.

De vacature van bureauredacateur kunt u terugvinden via via: https://script.omroepflevoland.nl/docs/Sollicitatie%20-1647859130.pdf


Lid mediaraad voor de sector: ‘werknemers’

Elke regionale omroep heeft een eigen mediaraad. De mediaraad heeft de taak om het mediabeleid van de omroep vast te stellen en te toetsen, zoals bedoeld in de Mediawet 2008, artikel 2.61. Leden van de mediaraad vertegenwoordigen de luisteraars en de kijkers van het uitzendgebied.

De mediaraad is samengesteld uit personen die werkzaam zijn binnen de sectoren: agrariërs, kunst en cultuur, levensbeschouwelijke groepen, natuur en milieu, onderwijs en educatie, recreatie en sport, welzijn en zorg, gehandicapten, werkgevers/ondernemers en werknemers.
De leden van de mediaraad wonen en/of werken in een van de gemeenten in Flevoland.

De mediaraad vergadert vier keer per jaar op maandagavond. De leden van deze raad praten mee over het algemene mediabeleid van Omroep Flevoland. Elk lid beschikt over belangstelling voor en enige kennis van mediazaken. Ook beschikken de leden over specifieke kennis over de eerder genoemde sectoren. Van een lid wordt verwacht dat die naast aanwezigheid per vergadering zich ook goed voorbereid op de vergadering door het bekijken en beluisteren van programma’s en brengt maatschappelijke trends op zijn of haar terrein in waarmee Omroep Flevoland het media-aanbodbeleid kan opstellen.

In verband met het einde van de zittingsperiode van één van de huidige mediaraadsleden is er binnen de mediaraad van Omroep Flevoland een functie vacant voor de portefeuille ‘werknemers’. Bent u lid van een OR, dan zou deze functie ook iets voor u kunnen zijn. De functie is onbezoldigd. Per vergadering wordt er een bescheiden vergoeding toegekend.

Meer informatie en solliciteren
Wilt u meer informatie over de vacature dan kunt u contact opnemen met Sonja Zimmerman, voorzitter van de mediaraad via vacatures@omroepflevoland.nl. Als u zich kandidaat wilt stellen dan ontvangen wij graag uw cv vergezeld van een korte motivatie naar bovenstaand e-mailadres.

*Acquisitie naar aanleiding van deze advertenties wordt niet op prijs gesteld