Van der Werff zwengelt discussie middenbestuur weer aan

NOORDOOSTPOLDER
"Is er nog wel een rol weggelegd voor de provincies?" Dat vroeg burgemeester Aucke van der Werff zich hardop af tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Noordoostpolder.

Van der Werff zei tijdens zijn speech dat de bestuurslaag overbodig aan het worden is, omdat gemeenten steeds meer taken krijgen. Hij ziet de gemeente steeds meer als de echte eerste overheid. "Niet eerder in de geschiedenis waren er zo weinig gemeenten in Nederland. Niet eerder ook waren gemeenten zo groot en zo machtig."

Van der Werff vraagt zich daarom af of het middenbestuur nog wel bestaansrecht heeft. Hij zegt dat het goed is om over de toekomst van de provincies na te denken.

reacties (9)

 • frits

   

  Ja, waarom zou de CvdK dat niet kunnen doen? Lijkt me een hele mooie functie, ook als promotioneel boegbeeld voor de regio naar buiten (en het buitenland: daar kicken ze op mensen met een titel vanuit de koning). Ook het werk van de meeste provinciale ambtenaren houdt niet op te bestaan, alleen zijn ze dan bijvoorbeeld werkzaam als brugwachter voor de gemeenten. De bureaucratie en bestuurlijke drukte wordt zo wel fors minder. Lijkt me in dat opzicht veel effectiever dan een superprovincie; die leidt alleen maar tot meer machtsstrijd tussen bestuurslagen.

  reageer
 • jk

   

  goed plan! en dit wil niet zeggen dat Flevoland ophoud te bestaan, enkel het overkoepelende bestuur van Flevoland. is het een idee om dan de commissaris van de koning verantwoordelijk te maken voor de samenwerking tussen de gemeenten?

  reageer
 • frits

   

  Misschien kan Flevoland als experiment de eerste provincie-vrije regio in het land worden? Juist hier hebben de gemeenten al een forse schaal. Andere regio's kunnen dan volgen zodra daar de gemeentelijke schaal ook vergroot is. In bijvoorbeeld Fryslan en Groningen wordt al aan een forse schaalvergroting verwerkt, waardoor er ook in die provincies nog maar enkele gemeenten overblijven, net als nu al in Flevoland het geval is.

  reageer
 • frits

   

  Voor bovengemeentelijke regie is geen provincie nodig. Dat kan prima door de gemeenten zelf in verlengd lokaal bestuur geregeld worden. Dat werkt zelfs beter dan een strijd tussen gemeenten en provincie. Zowel in de regio Amsterdam als bijvoorbeeld ook in de Achterhoek en in Overijssel zijn het de gemeenten zelf die alle plannen voor nieuwe bedrijventerreinen, kantoor- en winkellocaties en woonwijken tegen het licht gehouden hebben, en die keuzes gemaakt hebben welke plannen er wel ofniet door kunnen gaan vanuit het regionale belang. Als het gaat om de natuurtaak, kan deze prima bij de waterschappen ondergebracht worden. Er is een zeer logische samenhang met waterbeheer. De centrale regie op de Natura 2000-uitgangspunten hoort bij het rijk zelf thuis. Lokale en regionale ecologie kan prima door de gemeenten zelf uitgevoerd worden. Er werken ook ecologen bij de grotere gemeenten. De heer Van der Werff heeft gewoon gelijk dat provincies overbodig geworden zijn. Zijn gemeente kan overigens zelf een goed voorbeeld geven, door de provinciale wegen, civiele kunstwerken en het openbaar vervoer in zijn gemeente van de provincie over te nemen. Ik kan me heel goed voorstellen dat de andere Flevolandse gemeenten hem in een pleidooi daartoe zullen volgen.

  reageer
 • Jan

   

  Er zijn genoeg beleidsterreinen waar enige bovengemeentelijke regie wel gewenst is: anders krijgen we de situatie dat iedere wethouder of burgemeester weer zijn eigen "zichtlocatie"-bedrijventerrein wil ontwikkelen met als gevolg overcapaciteit. En wat te denken van de net door het Rijk gedecentraliseerde Natuurtaak. Tot wat een versnippering en wanbeheer zou het leiden als elke gemeente dat op het bord krijgt. Kortom, mits goed afgebakend wat betreft taken en rolopvatting is er zeker een plaats voor de provincies.

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Pionier

   

  Goed punt van burgemeester Aucke van der Werff. Pronvincie gedraagt zich steeds meer als een moelijk doordringbare keilaag, in plaats van een vruchtbare bodem voor nieuwe ontwikkelingen.

  reageer
 • jk

   

  op uw teentjes getrapt? uw reactie slaat in de context van dit artikel nergens op... werkzaam op het provinciehuis?

  reageer
 • flevolander

   

  Dan maar eerst de gemeente NOP opheffen en laten fuseren met URK !

  reageer
 • jk

   

  helemaal met de burgemeester eens, opheffen die laag, zou niet weten wat de toegevoegde waarde van de provincie is wat de gemeenten zelf niet zouden kunnen...

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert