SGP: nog juridische hobbels voor grote grazers-beleid

FLEVOLAND
Voordat de provincie nieuw beleid kan uitstippelen voor de grote grazers in de Oostvaardersplassen, moeten eerst nog juridische hobbels worden overwonnen. Volgens fractievoorzitter Sjaak Simonse (SGP) is een wetswijziging nodig, omdat Staatsbosbeheer nu wettelijk wordt aangestuurd door de minister.

Staatsbosbeheer voert het beleid in de Oostvaardersplassen uit, en zal dat straks in opdracht van de provincie moeten gaan doen. Simonse is zelf warm voorstander van een koerswijziging in het natuurgebied. Hij zegt in de zaterdageditie van het tv-programma Over Flevoland Gesproken dat een wetswijziging een langdurige kwestie kan gaan worden.

Hij hoopt dat de Staten daar niet op hoeven te wachten, en dat het via een convenant sneller kan worden geregeld.

reacties (9)

 • Ton van Wijlen, auteur ecologie, bos en landschap

   

  Ooit, in het verre verleden van onze studententijd, zong Frans met welluidende stem het liedje van de muis. Hij gekleed in lederen omhulsels en met cowboyhoed, ik in stemmig bosgroen en met aanmerkelijk minder vol volume op de stembanden. We zaten op de trap die leidde naar een statig herenhuis. Frans zong: "Ik zie een muis!" "Waar?", zo kraste ik. "Daar op de trap!", zo kweelde Frans. "Waar op de trap?", tierelierde ik. "Nou daar!", zo galmde Frans. Geen van beiden zagen we die muis omdat deze er nu eenmaal niet was. Frans heeft zijn liedje aangepast en zingt al sinds jaar en dag vol overgave dat hij zoveel prachtige en zinderende natuur ziet ontstaan in de Oostvaardersplassen. Dankzij zijn alles overstijgende visie op basis van paradijselijke, maar nu ook al wegkwijnende grote grazers. "Waar?", zo roep ik hem al jaren toe. Ik zie slechts dood en verderf, waar is die bron van spontaan tot ontwikkeling komend leven, Frans? Nou daar!", zo galmt hij maar door en kijkt de andere kant op. Allicht, want er is slechts wegterende natuur in een verziekt en verlaten landschap waar te nemen. Frans en ik weten dat heel goed. Frans wil het echter niet weten, het past niet in zijn lied. Maar Staatsbosbeheer heeft dit niet door, net zomin als al die argeloze volgers van Frans. Het is mijn stellige verwachting dat de Flevolandse statenleden wèl de enig juiste analyse weten te maken: het boek van Frans is uit, het was een uit de hand gelopen verzinsel op basis van louter persoonlijke fantasieën; zijn liedje kwijnt weg en wat overblijft is de conclusie dat Frans Vera is gaan geloven in zijn eigen fabels. Frans is een salonfilosoof met prachtige verhalen, geen realiteitsbewust ecoloog. Het is desastreus voor de natuur van Flevoland om door te gaan op het pad van tot leven gewekte waanideeën. Het pad van Frans.

  reageer
 • opa

   

  waarom niet al het bermgras opslaan en in de winter de dieren er van laten profiiteren er is genoeg toch heb zelf gezien dat het nar de stort gaat zonde laat het de dieren dan maar opeten maar ja dat kost energie voor de beheerder en die is amtenaar

  reageer
 • Erica Hennekes

   

  Het is inderdaad te hopen dat er vóór het eind van het jaar ander beheer wordt ingesteld in de Oostvaardersplassen. De aantallen dieren zijn nu minstens net zo hoog als vorig jaar. Toen was er een heel zacht najaar, waarbij het gras nog lang doorgroeide, gevolgd door een zachte winter. Toch zijn er in deze winter 1280 dieren geschoten in het laatste stadium van verhongering, 85 ellendig gecrepeerd een totaal van 1365 dieren. Dierenbescherming toont wel eens foto's van vermagerde honden of paarden, hier zijn er 85 gecrepeerd en je hoort ze er niet over. Alle dieren hebben vreselijk honger geleden, ook die het overleefd hebben. Wanneer dit jaar de winter vroeg invalt en het een normale of strenge winter wordt is de ellende niet te overzien. Men heeft het over gezonde dieren schieten. De dieren die nu geschoten worden zijn ook gezonde dieren, niks mis mee, niet ziek, niet kreupel, geen slechte tanden. Deze dieren heeft SBB laten verhongeren tot ze rijp zijn voor het genadeschot. Ik hoop vurig dat er voor deze winter een einde gemaakt kan worden aan deze nationale schande.

  reageer
 • Carry

   

  De meeste boeren weten heel veel van dieren. En als hij eindelijk het beleid om die arme dieren uit te hongeren afschaft heeft hij mijn stem. Degene die er niets van weten noemen een omheinde ruimte natuur! Niet dus natuur is als ze naar gebieden kunnen trekken waar voedsel is en dit is onmogelijk in dit geval.

  reageer
 • Jos

   

  Ik ben blij dat we eindelijk dit probleem op het niveau van de provincie kunnen bespreken. De lobby van Staatsbosbeheer onder aanvoering van de in mijn ogen pseudo-wetenschapper Frans Vera heeft tot nu toe in Den Haag de boventoon kunnen voeren. De provincie Flevoland kan het verschil maken.

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Y.Bierman

   

  En de aanhangers van Frans Vera blijven maar volhouden hoe geweldig het huidige beheer is. Eindelijk na 25 jaar dierenleed van de ergste soort ( uithongering ) gloort er een sprankje hoop voor de stumpers. Het wordt tijd om al de voorstanders van dit crepeer beleid 3 maanden op te sluiten zonder voedsel, water mag wel, hoewel als het flink vriest de dieren ook geen water hebben. Ben blij dat het merendeel van de Statenleden inzien dat het zo niet verder kon. En een dankwoord aan de heer Simonse voor zijn enorme inzet.

  reageer
 • Ruben

   

  Sgp refoboer die nergens van afweet .jammer van het dierenleed in oosvaarders plassen .

  reageer
 • Nico Dijkshoorn

   

  Beste "J", U doet de heer Simonse erg tekort. Dhr. Simonse heeft zich al lange tijd verdiept in de problematiek van de Oostvaardersplassen en is zeer begaan met het lot van de grote grazers. Het is een bekende tactiek van de voorstanders van het huidige (krepeer-) beleid om de voorstanders van een sterker ingrijpen af te schilderen als jagers en boeren. En het gaat hier niet om de misstanden in de agrarische sector, maar om de ellende in de Oostvaardersplassen. We laten de misstanden in de landbouw graag aan u over.

  reageer
 • Slecht verhaal van deze boer van Sgp huize. Heeft ook totaal geen verstand van natuur. Laat deze man zich maar druk maken over dierenleed in de agrarische sector.

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert