Vogelorganisatie overweegt rechtsgang

FLEVOLAND
De Vogel- en Natuurwacht Flevoland stapt vrijwel zeker naar de Raad van State om meer duidelijkheid te krijgen over het beheerplan voor de Oostvaardersplassen. De organisatie vindt het niet helder hoe het plan wordt uitgevoerd.

Eerder deze week zei de provincie tegen Omroep Flevoland dat het moeras vanaf 2017 in fasen en zorgvuldig wordt drooggelegd, om te voorkomen dat vogels in één keer uit het gebied verdwijnen. Maar in het beheerplan zelf, dat nog door het Rijk is opgesteld, staat dit onderscheid niet.

De Vogelwacht, Vogelbescherming en natuurdeskundige Nico Dijkshoorn zijn bang dat wat de provincie voorstelt uiteindelijk niet mag. De Raad van State zou daarom uitsluitsel moeten geven over de bevoegdheden van de provincie.

reacties (1)

  • HM

     

    Verlagen van het waterpeil (is niet hetzelfde als volledig droogleggen) zou de vogelstand goed doen. In de afgelopen 15 jaar heb ik als natuurfotograaf héél veel dagen in de OVP doorgebracht. In die tijd heb ik de vogelstand behoorlijk zien veranderen. En met name juist in het oostelijk deel nabij Lelystad. De kijkhut bij het bezoekerscentrum bijvoorbeeld was in het verleden een magneet voor vogels die er broedden. Het eilandje voor de hut en het deel er om heen (soms een paar cm water, soms nog net nat) was een walhalla voor vogels. In de rietkragen zaten heel bijzondere soorten. Nu is het één groot water waar geen vogel meer kan broeden of foerageren. Op deze wijze verandert de hele OVP langzaamaan in kaal weiland met grazers (soort groot boerenbedrijf) en kaal water zonder vogels. De diversiteit neemt steeds verder af. Juist de afwisseling en stukken waar soms net wel en soms net geen water staat, bieden kansen voor diversiteit.

    reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert