Beheerplan IJsselmeergebied moet vogels redden

FLEVOLAND • Vr 2 september 2016 | 10:29 • Vrijdag 2 september 2016 | 10:29
Het nieuwe beheerplan voor het IJsselmeergebied en de randmeren moet ervoor zorgen dat planten en dieren daar behouden blijven. Het plan wordt, na jaren overleg tussen zes provincies en drie ministeries, eind deze maand gepresenteerd.

Een van de dieren die dreigen te verdwijnen, is de karekiet. Die is nu nog te vinden in het Zwarte Meer tussen Noordoostpolder en Dronten, maar zal daar vertrekken als er geen maatregelen worden genomen. 

Bredere rietkragen
In het beheerplan zijn voor alle natuurgebieden specifieke maatregelen opgenomen om water, planten en dieren te beschermen. Zo worden er rietkragen verbreed om vogels meer plek te bieden, komen er luwe zones voor waterplanten en wordt slibvorming aangepakt.

Gebieden niet meer toegankelijk
Volgens het plan worden ook gebieden afgesloten voor recreanten en vissers, omdat de natuur rust nodig heeft. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het Zwarte Meer om vogels zoals de roerdomp en de karekiet te beschermen. Daarbij zal ook strenger worden gecontroleerd op overtredingen. 

Belangenorganisaties betrokken
Het beheerplan is opgesteld in overleg met tientallen belangenorganisaties van recreanten en vissers. Als die het toch niet eens zijn met de maatregelen, is er nog officieel bezwaar mogelijk. Het plan zal worden aangepast als bezwaren gegrond worden verklaard. Het is de bedoeling dat het plan begin 2017 van kracht wordt.
 

Bijlages

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel