Wethouder Prins: oneerlijk dat wij zorgkosten moeten betalen

ZEEWOLDE
Het steekt wethouder Winnie Prins dat de gemeente Zeewolde 250.000 euro moet betalen voor de zorg voor vijf tienermoeders bij Zonnehoeve, die daar tijdelijk verblijven. Dat geld komt uit de reservepot voor de zorg van een miljoen euro, geld dat volgens de wethouder eigenlijk bedoeld is voor 'de eigen inwoners'. De gemeente stopt dan ook per 1 januari met het betalen van de opvang op de Zonnehoeve.

Andere gemeenten weigeren de rekening
De tienermoeders komen uit de gemeenten Zeist, Dordrecht en Noordoostpolder en zijn voor ongeveer een jaar in de voorziening geplaatst. De meeste gemeenten waar de jonge vrouwen vandaan komen, weigeren volgens Zeewolde de rekening te betalen. Zij verwijzen naar de regeling 'woonplaatsbeginsel'.

Woonplaatsbeginsel 
Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de inzet van de zorg. In principe is dit de gemeente waar de ouder met gezag woont. Omdat de tienermoeders via een een uitspraak van de kinderrechter 24-uurszorg opgelegd hebben gekregen, hebben zij ook een gecertificeerde instelling als voogd aangewezen gekregen. Dan geldt dat de gemeente waar de zorg wordt geleverd de kosten moet betalen. In dit geval dus Zeewolde. 

Toch is het niet terecht, meent de wethouder
Volgens Prins is dit niet terecht. Het gaat hier om tienermoeders die maximaal een jaar in de gemeente verblijven. De kans is erg klein dat ze in Zeewolde blijven wonen. De rekening zou volgens haar dan ook moeten komen te liggen bij de oorspronkelijke gemeenten. 

Daarbij komt dat er geen afstemming met de gemeente heeft plaatsgevonden over de plaatsing van de tienermoeders in Zeewolde. Ook wordt er nu zorg verleend door zorgleverancier Pactum, een partij waarmee de gemeente geen contract heeft gesloten. Hierdoor is er geen zicht op de kwaliteit.

Laatste poging
In een ultieme poging de andere gemeenten ertoe te bewegen alsnog de zorgkosten op zich te nemen, gaat Zeewolde de colleges van burgemeester en wethouders een brief sturen. Prins: "ik hoop ze van het onrecht dat onze gemeente nu wordt aangedaan, te kunnen overtuigen." 

Met Noordoostpolder zijn er volgens een gemeentewoordvoerder van Zeewolde inmiddels vergevorderde gesprekken zijn om de kosten te delen. Noordoostpolder wil niet reageren.

Vereniging Nederlandse Gemeenten
De wethouder heeft de kwestie ook gemeld bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. "Het lijkt mij namelijk een heel gekke uitleg van de wet." 

Die laat weten dat het woonplaatsvereiste binnen de VNG onderwerp van gesprek is. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport doet volgens de VNG nader onderzoek in welke situaties de huidige regeling niet praktisch is.

In de toekomst voorkomen
Omdat Zeewolde al een deel van de rekening aan Pactum had betaald en de andere gemeenten nu weigeren te betalen, ziet de gemeente zich nu genoodzaakt het hele bedrag over te maken. Om te voorkomen dat de gemeente weer in dit soort situaties moet opdraaien voor de kosten, wil de wethouder voortaan van tevoren goed uitgezocht hebben of Zeewolde verantwoordelijk is en of er een zorgcontract is. Zo niet, dan wordt er vanuit Zeewolde niet meer op voorhand al betaald en wordt de zorg dus geweigerd. "Heel erg lastig, want ons principe is om zorg gewoon te leveren, maar we hebben hier wel van geleerd", aldus Prins.

reacties (13)

 • Moeder die woont in het jonge moeder huis

   

  Beste mevrouw kramer, Heel erg teleurstellend dat u zo over het huis praat waar ik woon. Ik zit hier met mijn neus boven op en herken geen van alle dingen die u zegt. Als u wil weten hoe het er echt aan toe gaat mag u contact opnemen met Carla Martherus. Wens u een fijne avond en hoop snel van u te horen.

  reageer
 • Nelly Kettenis-Broekman

   

  De jonge mensen die hier TIjDeLIjK wonen hebben dus een postadres elders. Die woonplaats heeft dus de ( fin.) verantwoorcelijkheid. Het zou te gek voor woorden zijn als Zeewolde de zorg voor deze tijdelijke opvang zou gaan betalen!!

  reageer
 • Abby Kramer

   

  Ben zelf nauw betrokken bij de boerderij en kan zeggen dat het niet gaat om 5 moeders, maar zeker om 10 moeders. Opvang voor max. 1 jaar? Tot en met 21 jaar mag je er blijven wonen met je eigen postadres. De eigenaresse heeft met haar man alle zorg in eigen handen van chauffeuren tot haar winst te tellen. Maar van enige hulp of begeleiding is weinig of geen sprake. Pactum is er zelden. Moeders worden aan hun lot overgelaten en doen het nooit verkeerd. Dagelijks vliegen de moeders elkaar aan in bijzijn van de kinderen. Wordt tijd dat hier eens een onafhankelijke inspectie naar binnen wandeld en gesprekken met de bewoners (moeders) gaat voeren. Tis daar net "het big brother huis", zie maar te overleven tussen allemaal leeuwinnen met een flinke rugzak.

  reageer
 • Ton Huijskes

   

  Zorg kost nu eenmaal veel geld. Jammer dat er gemeentes zijn die hun morele verantwoordelijkheid niet nemen om bij te dragen in de kosten. Logisch dat Zeewolde overweegt om te stoppen met financieren van deze opvang. Triest dat tienermoeders hiervan de dupe zijn.

  reageer
 • pieter

   

  Je maakt toch financiële afspraken bij het binnen halen van zo'n bedrijf,?? of waren die politieke amateurs dat vergeten,?? het zelfde zie je bij gemeenten met een AZC, eerst de sociale show stelen en als het te duur en te moeilijk wordt gaan ze muiten.

  reageer
 • Ed

   

  De Zonnehoeve ligt al jarenlang op dezelfde plek aan het priempad tussen Almere en Zeewolde. Ze zijn dus niet binnengehaald, ze waren er al! Dit heeft meer te maken met de decentralisatie van overheidstaken. En met de gemeentegrens natuurlijk.

 • laat alle reacties zien
 • 50.000 euro per jaar, bijna twee keer modaal, dan ben ik benieuwd wat zo'n tienermoeder daarvoor allemaal krijgt. Ik vrees sobere opvang, verplicht meewerken op de boerderij, en het grote geld is voor de directie..

  reageer
 • .\/\/.

   

  Het verlenen van zorg is veel meer dan wat boodschappen doen en een slaapplaats bieden. Er komt gespecialiseerde begeleiding bij kijken, en bovendien moet van alle zorg uitgebreid verslag worden uitgebracht. Men klaagt terecht over de hoge salarissen van hoger management in de zorg, maar vergeet dat tussen het hoger management en de 'handen aan het bed' een hele fauna aan parasitair management en adviesbureaus rondkrioelt.

 • Ed

   

  Is het écht waar dat de gemeente waarbinnen zo'n instelling zich toevallig bevindt, voor de kosten moet opdraaien? En daar krijgt men geen compensatie voor? Erg vreemd, als dat waar is.

  reageer
 • .\/\/.

   

  Volgens datzelfde woonplaatsbeginsel zal de gemeente voor deze zorg ook wel geld uit landelijke middelen moeten kunnen claimen?

  reageer
 • Antje Ha

   

  EN zo gaat het met alle gedecentraliseerde bestedingen. Potjes maken en potjes beheren, dat geeft werk en rechtvaardiging om daar FTE's aan te besteden. Scholen doen dit ook. In plaats van het geld per jaar te gebruiken zet men het op de bank voor later wat nooit komt en onthouden het aan het onderwijs. MIljarden heeft men met elkaar op de bank. En de banken lachen zich suf.

  reageer
 • Dirk Zaan

   

  Er zitten vast we enkele Zeewoldnaren ergens anders op kosten van een andere gemeente uit hert raam te kijken.

  reageer
 • Marco

   

  Even los van wie wat moet betalen, maar wat rechtvaardigt een kostenpost van > € 4.000,00 per maand(!) voor de opvang van een tienermoeder? Geen inkoopcontract dan ook geen betaling.

  reageer
 • jan

   

  jij snapt het niet helemaal hoe de zorg in elkaar zit denk ik.. 4000 euro per maand is een schijntje man.. als zeewolde het daarmee red prima toch? juist bij zo'n kwetsbare groep als tienermoeders..

 • wimjc

   

  Een reservepot zorg van 1 miljoen euro??????? Als dit voor eigen inwoners bedoeld was, waarom is dit dan niet besteed aan zorg. Het is duidelijk dat het hele systeem, waarbij gemeenten over zorg gaan, zo snel mogelijk moet worden teruggedraaid.. Ook in Zeewolde waar een wethouder blijkbaar het geld liever op de gemeentelijke rekening zet dan te besteden aan zorg.

  reageer
 • Hendrik

   

  Grappig dat het eigen inwoners-eerst-principe (welke partij ook al weer?) vanzelf doordringt in het gewone leven. Niet uit emotie, maar gewoon om de centen.

  reageer
 • Erik

   

  Mooi gezegd!

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert