Onderzoek naar verboden stoffen bij toeleverancier vergisters

FLEVOLAND
Twee landelijke inspectiediensten zijn samen met de politie een onderzoek gestart bij een Flevolandse toeleverancier van grondstoffen van vergistingsinstallaties. Om welk bedrijf het gaat, is niet bekendgemaakt.

Verboden stoffen
Volgens de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) wordt er onder meer gekeken of de materialen waar het Flevolandse bedrijf in handelt geen verboden stoffen bevatten. Dat is belangrijk, omdat afval uit vergistingsinstallaties later als mest wordt gebruikt in de landbouw. Verboden of schadelijke stoffen zouden via deze weg dus in de voedselketen of in de bodem terecht kunnen komen.

Oneerlijke concurrentie
Ook wordt gecontroleerd of het Flevolandse bedrijf zich schuldig maakt aan oneerlijke concurrentie door bijvoorbeeld schijnconstructies of overtreding van de regels rond rij- en rusttijden. In verband hiermee is de administratie van het bedrijf in beslag genomen. 

Co-materialen
Het Flevolandse bedrijf levert en vervoert zogenoemde co-materialen. Dit zijn stoffen die samen met dierlijke mest worden verwerkt in co-vergisters. De materialen worden geleverd aan vergistingsbedrijven verspreid over Flevoland en Gelderland.

Behalve de NVWA zijn ook de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en agenten van de landelijke eenheid van de politie bij het onderzoek betrokken. Het onderzoek bij het bedrijf komt voort uit een analyse van het Transport Informatie en Expertise Centrum (TIEC).


 

reacties (0)

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert