Bebouwing Kustzone Haven moet passen bij dorpse karakter

ALMERE • Ma 8 januari 2018 | 19:49 • Maandag 8 januari 2018 | 19:49
Om het wat dorpse karakter van Almere Haven te behouden, wordt bebouwing rond de jachthaven niet hoger dan drie of vier bouwlagen. Aan de kop bij de Sluiskade komt bebouwing van zes lagen en is er ruimte voor een hotel. Dat staat in het Ontwikkelingsplan Kustzone Almere Haven. De gemeenteraad buigt zich binnenkort op de Politieke Markt over de verschillende uitgangspunten in dit plan.

Om welk gebied gaat het?
De Kustzone van Haven loopt van het Surfstrand tot aan de Havenkom en grenst aan het Gooimeer. Het gebied is circa 35 hectare groot, dat zijn zo'n 60 voetbalvelden. Het college van burgemeester en wethouders heeft het plan het afgelopen jaar tijdens verschillende bijeenkomsten besproken met bewoners en verenigingen. Zo komen er circa 240 woningen, waarvan 70 procent bestaat uit appartementen. De meeste woningen vallen in het middeldure segment. Het idee is overigens dat niet alle onderdelen van het plan direct in één keer worden gerealiseerd, maar dat dit gebeurt in een periode van een aantal jaren.

Wat vinden Havenaren van het plan?
Het stadsbestuur wil met het plan het oudste stadsdeel van Almere een economische impuls geven. Daar is woningbouw voor nodig. Een aantal bewoners is hierop tegen en heeft zich verenigd in de actiegroep Houd Kustzone Groen. De petitie is momenteel 133 keer ondertekend. Verder blijven er verschillende opvattingen over de bouwhoogtes en de locaties voor nieuwe bebouwing. Ook zijn er zorgen over de parkeerdruk.

Gaat natuur en recreatie niet verloren?
Bewoners hebben in de verschillende bijeenkomsten aangegeven veel belang te hechten aan de natuur en recreatie in het gebied. Het zwemstrand en eilandje, en de jachthaven blijven dan ook in het plan behouden. De jachthaven zou openbaar toegankelijk moeten worden gemaakt. Omdat de bebouwing zich rond de jachthaven concentreert, heeft brasserie De Jutter aangegeven te willen verhuizen naar het midden van het zwemstrand. Het college staat hier positief tegenover. 

Hoe hou je het zwemwater schoon?
Er worden extra maatregelen tegen blauwalg aangekondigd. Zo moet in het zwemstrand een afgebakend stuk zwemwater worden gemaakt wat vrij van blauwalg blijft. Verder wil het stadsbestuur een verlichte wandelroute van twee kilometer langs de oevers van het Gooimeer aanleggen en mag er niet harder dan 30 kilometer per uur op de dijk worden gereden.

Welke clubs moeten verhuizen?
Om op de kop aan de Sluiskade woningbouw te kunnen realiseren, moeten de scouting, de reddingsbrigade en kanovereniging worden verplaatst. Het idee is ze naar het surfstrand te verplaatsen zodat het daar levendiger wordt. De surfvereniging wil daar bovendien graag uitbreiden en er is plek voor een kleine camping en twintig tot veertig trekkershutten.

Het Manifestatieveld wordt deels bebouwd en deels een havenpark met sporttoestellen en een speelfontein. Ook kunnen hier evenementen blijven plaatsvinden. ​

Wat moet er nog gebeuren?
Als de gemeenteraad instemt met het Ontwikkelingsplan Kustzone, waarin de uitgangspunten voor het gebied zijn vastgelegd, kan het bestemmingsplan worden aangepast. Deze procedure loopt naar verwachting heel 2018. Bewoners kunnen op het ontwerp-bestemmingsplan dan weer hun zienswijzen kenbaar maken.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel