Twintigjarig gifeiland nog lang niet verzadigd

IJSSELOOG • Zo 6 mei 2018 | 17:04 • Zondag 6 mei 2018 | 17:04

Rijkswaterstaat kan nog jaren vooruit met het dumpen van baggerspecie in het depot in het Ketelmeer. Het kunstmatige eiland werd twintig jaar geleden in gebruik genomen voor het bergen van vervuild slib.

IJsseloog, zoals het eiland heet, dankt zijn naam aan zijn ligging in de monding van de IJssel. Het depot, omgeven door een cirkelvormige dijk, heeft een doorsnee van 1 kilometer en is 45 meter diep. Het is niet toegestaan om op het eiland te komen.

Vervuild met zware metalen


De eerste jaren kwam het slib vooral uit het Ketelmeer. De bodem van dit water tussen Oostelijk Flevoland en de Noordoostpolder was vervuild met zware metalen als kwik, cadmium en zink, aangevoerd door de IJssel.

Het Ketelmeer is nu al jaren schoon, maar nog dagelijks wordt op IJsseloog slib aangevoerd uit andere delen van het land. Overal waar dat nog nodig is, worden havens en watergangen uitgebaggerd.

IJsseloog zal waarschijnlijk nooit helemaal vol komen. Er is sinds 1998 ruim 13 miljoen ton aangevoerd en er is nog capaciteit voor meer dan 20 miljoen ton. Zoveel verontreinigd slib is er niet, zegt Janco Portijk van Rijkswaterstaat. “De meeste plekken met vervuild bagger zijn nu wel gesaneerd.”

Minder lozingen in de rivieren


De gesaneerde bodems blijven tegenwoordig schoon, nu de industrie in Nederland en Duitsland minder vuil in de rivieren loost dan voor de eeuwwissling.

Wel begint over enige tijd het transport van een grote partij baggerspecie uit Velsen. De tijdelijke slibopslag bij staalfabriek Tata Steel krijgt een nieuwe bestemming en het vervuilde bezinksel wordt naar het depot in het Ketelmeer verscheept.

Eiland omgeven door afsluitende laag


Hoe vuil het op IJsseloog ook is, er is volgens Portijk geen gevaar voor de omgeving. “De rand van het eiland heeft een laag waar geen verontreiniging doorheen komt.”

Over enige tijd zal het depot worden gesloten, verwacht Rijkswaterstaat. De boel wordt dan waarschijnlijk afgedekt, waarna een nieuwe bestemming mogelijk is. Portijk: “Je kunt denken aan recreatie, energievoorziening en woningbouw of een combinatie daarvan".

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel