Minister: provincie mag beleid Oostvaardersplassen veranderen

FLEVOLAND • Do 21 juni 2018 | 17:59 • Donderdag 21 juni 2018 | 17:59

De provincie Flevoland mag wel degelijk het beheer van de Oostvaardersplassen veranderen. Dat zegt minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Sommige fracties in Provinciale Staten twijfelden of de provincie wel bevoegd is om een wijziging door te voeren. 

Massale sterfte
Het provinciebestuur wil het natuurgebied anders gaan beheren om een einde te maken aan de massale sterfte van grote grazers. Maar het Rijk stelt daaraan een belangrijke voorwaarde: voordat het beheer wordt gewijzigd moet er onafhankelijk onderzoek worden gedaan naar de omstandigheden in het gebied. Dit wordt een zogenaamde review genoemd. 

Wel of geen review?
Provinciale Staten van Flevoland vroegen de commissie Van Geel daarom onderzoek te doen en advies uit te brengen. Veel fracties en ook het college van Gedeputeerde Staten zien dat als een review, maar onder meer de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de PvdA zien dat anders. Volgens hen is het uitgebrachte advies niet wetenschappelijk en onafhankelijk en voldoet het niet aan de eisen die het Rijk aan de review heeft gesteld. Minister Carola Schouten laat de provincie vandaag weten ze het rapport van Van Geel wel als een review beschouwt, en dat de provincie het beleid mag veranderen.

De minister adviseert overigens om in de toekomst een compleet en wetenschappelijk onderzoek te doen, om te kijken wat de veranderingen teweeg hebben gebracht. 

De Partij voor de Dieren houdt er rekening mee dat organisaties buiten de politiek een rechtszaak gaan aanspannen om het oordeel over de review juridisch te laten toetsen.

 
 

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel

reacties (29)

 • Anton Hassing

    Wo 27 juni 2018 Woensdag 27 juni 2018

  Beheren is doen en niet toe kijken. Zo simpel kan de kern van de zaak zijn.

  reageer
 • Corinne Polpe

    Di 26 juni 2018 Dinsdag 26 juni 2018

  De Oostvaardersplassen is een EU Natura 2000-gebied volgens de Vogelrichtlijn! De grote grazers ontwrichten voornoemde doelstelling! Hetgeen betekent dat de grote grazers daar niet thuishoren! Met andere woorden : handhaving van de bestemming Vogelrichtlijngebied!
  .

  reageer
 • Cees

    Zo 24 juni 2018 Zondag 24 juni 2018

  De eerste stap om het beleid te wijzigen is het aanstellen van een nieuwe beheerder en dierenarts, die wel oog heeft voor het dierenwelzijn.

  reageer
 • Nico Dijkshoorn

    Za 23 juni 2018 Zaterdag 23 juni 2018

  Er zijn nog steeds mensen die ons willen wijsmaken, dat de situatie in de Oostvaardersplassen natuurlijk is. Dat is dus klinkklare onzin. De Oostvaardersplassen zijn geheel omgeven door een twee meter hoog hekwerk. De hierin losgelaten herten, koeien en paarden kunnen dus niet wegtrekken naar gebieden waar nog wel voedsel is. Predatoren ontbreken. Daardoor kunnen de populaties grote grazers groeien tot aantallen waar geen voedsel voor is. In de huidige situatie moet uithongering het aantal beperken. De Oostvaardersplassen is nu geen echte natuur, maar een hertenkamp. Een hertenkamp wat je overal in Flevoland zou kunnen herhalen. 1800 ha. inzaaien met gras en een hek er om heen geeft het zelfde resultaat.
  Door de overbegrazing is het met de echte natuurlijke flora en fauna in de Oostvaardersplassen slecht gesteld.Tijdens de behandeling van het advies van de commissie Van Geel wekte de fractievoorzitter van Groen Links de indruk dat ingrijpen in de aantallen grote grazers in strijd zou zijn met de Natura 2000 doelstellingen. Niets is minder waar. Door de overbegrazing is er een uitgestrekte grasvlakte ontstaan, waarop jaarlijks vele grauwe en brandganzen neerstrijken. Vooral de grauwe ganzen hebben er voor gezorgd, dat in het moeras de oppervlakte rietland de afgelopen 20 jaar sterk is afgenomen. Daardoor is het broedgebied voor veel belangrijke moerasvogels sterk in oppervlakte afgenomen. Daardoor voldoet dit Natura 2000-gebied tegenwoordig niet meer aan de criteria van tal van vogelsoorten. In een poging het rietland de kans te geven zich te herstellen zal (een deel) van het moeras de komende jaren worden drooggezet. Een ingrijpende en kostbare aangelegenheid. De grote aantallen herten, koeien en paarden zijn dus heel schadelijk voor de natuurwaarden van de Oostvaardersplassen. Dat is op zich al een reden om het aantal grote grazers in te perken. Er zijn enkele politieke partijen, organisaties en personen die dat niet willen inzien en dreigen naar de rechter te zullen stappen. De rechter heeft eerder in de Amsterdamse Waterleidingduinen ingestemd met het actief beheer van de populaties damherten. Dat geeft moed dat het ook in de Oostvaardersplassen uiteindelijk goed zal komen.

  reageer
 • Risseeuw

    Za 23 juni 2018 Zaterdag 23 juni 2018

  Laten we nu eens afstappen van de termen echte natuur en natuurbeheer, dit bestaat niet meer in Nederland. Elk gebied of terrein met bestemming "natuur" wordt beheerd door een terreinbeherende organisatie die bepaalt welke vorm van beheer en beleid er wordt gevoerd. Het is de mens die bepaald welke vorm van populatiebeheer er wordt uitgevoerd, welke soorten en in welke dichtheden grote grazers en andere dieren mogen voorkomen. Het is de mens die bepaald hoe het terrein wordt ingericht, welke begroeiing en in welke percentages en soorten en hoeveel hout er wordt geoogst en/of gekapt om het door mensen gewenst gebied te krijgen en in hoeverre een gebied droog of nat moet zijn.
  Ook wordt elk stukje nieuwe "natuur" bijna kritiekloos omgevormd tot het zoveelste begrazingsproject en volgeplempt met allerhande hobbyvee, want pas op er zijn nog nieuwe OVP's in de maak.

  Het plan om in de OVP het moerasachtige deel droog te leggen om de rietlanden te regenereren zal met de huidige aantallen grazers tot mislukken gedoemd zijn wanneer men de boel niet afsluit. met nog maar een hek.

 • Wilma

    Vr 22 juni 2018 Vrijdag 22 juni 2018

  Stop met het verhongeringsbeleid , geef grazers gehouden status en beheer , liever nog alle grazers eruit, en seizoenbegrazing

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Veertje

    Vr 22 juni 2018 Vrijdag 22 juni 2018

  @Aly
  Helemaal mee eens wat u zegt. Maar denkt u werkelijk dat dat de realiteit gaat worden? Ik ben bang van niet. Zeker wat de herten betreft. Dacht u werkelijk dat in deze dieren geinvesteerd gaat worden in het (tenminste PROBEREN) deze te gaan verplaatsen of t.a.v. geboorteplanning? Welnee. Ik begreep zelfs dat er bij Dorhout Mees 10000 kogels zijn besteld. Dan is het toch wel duidelijk, wat er gaat gebeuren dacht ik zo? En het ergste vind ik nog, dat er zo veel mensen zijn die dit nog heel normaal zijn gaan vinden. De schietgrage gefrusteerde mannetjes kunnen zich straks weer uit gaan leven. Te erg voor woorden vind ik het.

  reageer
 • j

    Vr 22 juni 2018 Vrijdag 22 juni 2018

  dit moet voor de komende winter zijn opgelost lijkt mij,dat het niet een bureaucratisch spelletje gaat worden en hierdoor weer dierenleed gaat ontstaan ...

  reageer
 • Boels

    Vr 22 juni 2018 Vrijdag 22 juni 2018

  "Het provinciebestuur wil het natuurgebied ..."

  Het is geen natuurgebied, het is een gebied waar ecologen op los gelaten zijn.

  reageer
 • peter van den bemt

    Vr 22 juni 2018 Vrijdag 22 juni 2018

  Dus alles wat daar groeit en bloeit en leeft en sterft, is geen natuur. Wat is het dan? Plastic? Een stad? Een industrieterrein? (Daar was het ooit voor bedoeld. Maar de natuur greep daar zijn kans) Ben er net nog geweest. Een prachtig, groot, groen gebied. Ontzettend veel ruimte (tot aan de horizon, ruimte genoeg misschien wel?) En ver in de verte: een kudde. Die het toch wel "ietsje" beter heeft dan de dieren in de bio-industrie. Die langer leeft dan de dieren in de bio-industrie. Waar de dieren minstens zo wreed aan hun einde komen.

 • piet

    Vr 22 juni 2018 Vrijdag 22 juni 2018

  Goed gedaan Carola ,geen twijfel zaaien.

  reageer
 • D.van Dierenvriend

    Do 21 juni 2018 Donderdag 21 juni 2018

  De PvdD - GroenLinks en de PvdA in Flevoland laten nu na een sterfte record van zich horen, maar dan wel in negatieve zin . Door zich zo sterk mogelijk in te zetten om het dierenleed gewoon door te laten gaan. Wat een enorme flut partijen zijn dat toch!

  reageer
 • peter van den bemt

    Vr 22 juni 2018 Vrijdag 22 juni 2018

  Ben jij ook zo druk met de bio-industrie? En met de slachthuizen, waarvan blijkt dat die net zulke walgelijke praktijken kennen als in België?

 • Inbra

    Do 21 juni 2018 Donderdag 21 juni 2018

  De partij van de dieren zijn ze allang niet meer. Partij voor zichzelf, alleen voor hun eigen belang

  reageer
 • peter van den bemt

    Vr 22 juni 2018 Vrijdag 22 juni 2018

  Het wordt tijd dat je iets, al is het maar iets, van hun programma leest.

 • Risseeuw

    Do 21 juni 2018 Donderdag 21 juni 2018

  Nu Provincie, aan de slag ermee en kom op met het definitieve plan voor de OVP. Dit duurt nog wel even want er zullen nog wel wat gesprekken gevoerd moeten worden met externe adviseurs om tot besluitvorming te komen. Deze plannen zullen goed onderbouwd moeten worden door de diverse deskundigen om bij geval dat het toch weer fout gaat u zich in kunt dekken en verschuilen achter deze adviseurs.
  Een goede onderbouwing is zeker noodzakelijk om bij eventuele rechtszaken zaken goed te kunnen duiden en/of weerleggen. Ook moeten jullie natuurlijk van een welverdiende vakantie gaan genieten terwijl in de OVP weer vrolijk de kalfjes en veulentjes in de rondte dartelen en de populatie weer met enkele honderden exemplaren is gegroeid maar iedereen heeft er natuurlijk alle vertrouwen in dat alles voor de winter is gerealiseerd.

  Geloof dat ik nu toch ietwat cynisch overkom!!

  reageer
 • Nico Dijkshoorn

    Do 21 juni 2018 Donderdag 21 juni 2018

  Heel fijn dat minister Schouten dit nadrukkelijk bevestigd heeft. Zij heeft dit eerder op vragen van de Tweede Kamer ook al geantwoord. Dit vergroot de kans dat Provinciale Staten tot een nieuw en diervriendelijker beleid kan besluiten. Het is ongelofelijk, dat er nog steeds personen en organisaties zijn, die het huidig beleid willen laten voortduren. Dit ondanks de jaarlijks terugkerende ellende bij duizenden grote grazers (een vorm van dierenmishandeling) en de maatschappelijke commotie de afgelopen maanden. De commissie van Geel heeft 40 organisaties en deskundigen geraadpleegd en heeft een zeer gedegen advies uitgebracht. M.i. zeker een review. Vragen om een wetenschappelijke onderbouwing is een poging van bepaalde personen om een nieuw beleid te dwarsbomen. Ongelofelijk.Verdere wetenschappelijke onderbouwing zal jaren kosten en die tijd is er niet. Daarnaast zal het geen nieuwe inzichten opleveren.

  reageer
 • peter van den bemt

    Vr 22 juni 2018 Vrijdag 22 juni 2018

  @Boels. De natuur is altijd in beweging. En reageert altijd. Als de mens er op ingrijpt door dieren te plaatsen of dieren weg te halen, reageert de natuur daar altijd op. Op zoek naar een nieuw evenwicht. Dat gebrul door sommige mensen, "het is geen natuur, want er staat een hek omheen", is gelul. Het plassengebied is spontaan ontstaan en bleek een walhalla voor vele en vele soorten vogels. Als de natuur volledig haar gang gelaten was, was het nu goed op weg naar een bosgebied met nauwelijks nog plassen. Dat is ook mooi. Maar heel anders. Vanwege de waarde voor de vogels, de uniciteit van het gebied, is bedacht het in die status, dmv beheer, te laten voortbestaan. Dan kun je beheren, het gras en het riet kort houden, met machines. je kunt er ook paarden en runderen op hun natuurlijke manier hun gang laten gaan. Dat vind ik persoonlijk een veel mooiere methode. Ze hebben daarbij nog geen onsterfelijke dieren gevonden. Ze gaan dus ook dood. Niet altijd op een leuke manier. (Maar alles bij elkaar toch veel prettiger dan in de bio-industrie). Plassen of bossen, is een keuze. De mens kan proberen een richting te bepalen. De natuur reageert. Niet geheel voorspelbaar. Daar is het natuur voor.

 • Boels

    Vr 22 juni 2018 Vrijdag 22 juni 2018

  @Nico Dijkshoorn

  De natuur laat zich niet wetenschappelijk onderbouwen.
  Haal de geïmporteerde dieren en de nakomelingen weg.
  Verbiedt ecologische invloed en laat de natuur zijn/haar werk doen.
  Het zal ons gaan verbazen.

 • Jaap

    Do 21 juni 2018 Donderdag 21 juni 2018

  Ik weet niet of men de laatste beelden heeft gezien uit de Nederlandse slachthuizen, dat wordt de toekomst van onze unieke kuddes konikpaarden en Heckrunderen uit de Oostvaardersplassen. De edelherten zullen d.m.v jacht preventief doodgeschoten worden. Jaar in jaar uit jong en oud. Mooie plaatjes van het verplaatsen van dieren zijn alleen voor de bühne. Weg unieke kuddes en weg zichtbare dieren.
  Degene die dit gepromoot hebben zijn de ware dierenbeulen.
  Ben blij dat er partijen zijn zoals de partij voor de dieren. Die samen met ander natuurorganisaties dit rampzalige plan proberen tegen te houden.
  Het rapport van cie van Geel is gebakken lucht. Geschreven naar de wensen van de opdrachtgever de leidende partijen in PS VVD en CDA.
  En Natuurlijk gaat een dier een keer dood als hij eenmaal geboren is. Denk dat het belangrijk is dat deskundigen samen met mensen uit de maatschappij dit moment aangeven. Aan het einde van het leven sterven op de plek waar je ooit geboren ben d.m.v afschot op het juiste moment. Dit is altijd nog beter dan het slachthuis.
  En een politieke parij gaat niet naar de rechter daar zijn andere organisaties voor.

  reageer
 • peter van den bemt

    Vr 22 juni 2018 Vrijdag 22 juni 2018

  Tja. Van Geel is CDA, de boeren. Ik was direct al sceptisch toen ik hoorde dat hij dit onderzoek ging leiden. Ik moet zeggen: ik vind het resultaat meevallen. Zoals ik het begrijp, is het advies (meer is het niet) niet veel anders dan de methode van beheer in de rest van Nederland (zoals de Veluwe). Daar hoor ik activisten nooit over. Het punt is, dat over 'hoe' niet gesproken en geschreven is. Daar moet PS nog een keuze maken. De PS blinken niet uit in het maken van keuzes, laat staan van goede keuzes. (Onder invloed van geroeptoeter en dreiging bij laten voeren). PvdA, GL en PvdD willen een nieuw onafhankelijk onderzoek. De minister adviseert op termijn een wetenschappelijk onderzoek naar hoe eea zich ontwikkelt. Dat lijkt mij praktisch hetzelfde. Breng dat bij elkaar en doen! Vooral ook omdat PS nu in een impasse zit. Niet durft te kiezen. Dan maar beter goed geholpen.

 • Gerrie ter Horst

    Do 21 juni 2018 Donderdag 21 juni 2018

  Ik kom in veel gebieden wat door SBB wordt beheerd. En daar is niets mis. De mensen die dit in gang hebben gezet, daar werkt de grijze massa niet naar behoren. En "de werkers" die zijn net als een paard in een tredmolen, ze weten niet beter.
  Mijn wens; geen grote grazers in de OVP. Voor de winter moet dit rond zijn.

  reageer
 • Dr spock

    Do 21 juni 2018 Donderdag 21 juni 2018

  Hoezo is alle dieren weghalen 'de natuur zijn gang laten gaan' en hoezo de beste oplossing. Vergelijk de Flora. Als we niks doen en de flora zijn gang laten gaan hebben we straks overal berenklauw. Japense duizendknoop. Springbalsemien en nog een paar van dat soort flora. Dat zal met fauna niet veel anders zijn. Bijsturing zal overal en altijd nodig zijn. Doen wij zelf als mensheid ook continue.

  reageer
 • Alexander

    Do 21 juni 2018 Donderdag 21 juni 2018

  Alle grote grazers afschieten en verder als natuurgebied met her een daar een ree en een vos en erg veel vogels. Zo is het begonnen en daar naar terug. Verder gied vernatten zodat mensen er niet meer in kunnen of bij kunnen.

  reageer
 • Klh. Hoefsmit

    Do 21 juni 2018 Donderdag 21 juni 2018

  Trieste vertoning. Ieder weldenkend mens begrijpt dat die 3000 dode dieren komen door het slechte beheer van de oostvaardersplassen.
  Omdat ook StaatsBosBeheer toegeeft dat het verhongeren onwenselijke situaties geeft, schieten ze de bijna verhongerde dieren af om het lijden te verkorten.
  Omdat er nog steeds veel te veel dieren in de oostvaardersplassen verblijven, worden nog meer dieren afgeschoten. Dit laatste is onwenselijk, daarom wordt er gezocht naar een mogelijkheid om deze dieren te verplaatsen naar andere gebieden.
  Alle ellende zou zijn voorkomen door het aantal grote dieren vanaf het begin goed onder controle te houden. Er was dus geen sprake van beheer maar van verwaarlozing.
  De partijen die zich nu nog steeds verzetten om een einde te maken aan deze verwaarlozing van grote dieren en natuurgebied, kun je niet meer serieus nemen.

  reageer
 • Tsui Chao

    Do 21 juni 2018 Donderdag 21 juni 2018

  Alle grazers meteen weg!!!
  Een (nieuwe )review werkt alleen maar weer vertragend en de winter komt er al weer aan.........
  Of is dit soms de bedoeling, dat nog eens duizenden dieren creperen in afwachting van..........schandalig gewoon dat besluitvorming en uitvoering zo lang op zich laat wachten.
  Grote grazers uit de OVP!!! Is dat nou zo moeilijk???

  reageer
 • paardje

    Do 21 juni 2018 Donderdag 21 juni 2018

  zou het niet beter zijn alle dieren weg te halen en de natuur zijn gang te laten gaan? al die actie hobbyisten en natuurorganisaties willen alleen maar ingrijpen in de natuur en hier is een overduidelijk bewijs dat dit absoluut ongewenst en dom is. laten al die zogenaamde natuurliefhebbers zich eens met iets nuttigs bezig houden en de natuur aan zichzelf over laten. ophouden je met dingen te bemoeien waar je de gevolgen niet van kan overzien, maar je alleen uit bent op eigen machtsvertoon en geestelijke zelfbevrediging.

  reageer
 • Aly

    Do 21 juni 2018 Donderdag 21 juni 2018

  Liever vandaag dan morgen alle dieren daar weg. Er zijn genoeg opvangmogelijkheden voor de paarden en de heckrunderen. De herten wordt lastig want die kunnen moeilijk vervoerd worden. Zij kunnen blijven, met anticonceptie. Ze vermeerderen zich dan niet meer en zullen op een natuurlijk manier verdwijnen en toch een mooi leven hebben. In de winter moeten ze gevoerd worden.

 • Evert K

    Do 21 juni 2018 Donderdag 21 juni 2018

  @paardje. Die zogenaamde natuurliefhebbers waar u het over hebt zijn geen natuurliefhebbers. Dat zijn schreeuwende Randstedelingen die iets over natuurbehoud hebben gelezen en ergens een klok hebben horen luiden maar zeker niet weten waar de klepel hangt. Ik ben het helemaal met u eens, laat de natuur zijn gang gaan en laat wat mij betreft de dieren gewoon in de Oostvaardersplassen rondlopen. Misschien moet je het gebied in segmenten opdelen en alle dieren voorzover dat mogelijk is regelmatig tussen de segmenten verplaatsen zodat de segmenten die niet begraast worden zich enigszins kunnen herstellen.

 • Zwaantje

    Do 21 juni 2018 Donderdag 21 juni 2018

  Het loopt niet als een eend, het kwaakt niet als een eend, maar tóch is het een eend. Natuurlijk.
  Er is zelfs toegegeven dat het rapport niet aan de eisen voldoet die aan een review worden gesteld. Maar je kunt het natuurlijk altijd proberen...
  Een gedegen onafhankelijk onderzoek is toch een voorwaarde om een (grote) beheerwijziging door te voeren! Men zal toch niet te bang zijn voor de reacties als wederom wordt uitgesteld?
  Een weloverwogen aanpassing prevaleert m.i. boven de opinie van een groepje schreeuwers. Dus hup, vorm die onafhankelijke onderzoekscommissie en aan de bak!

  reageer
 • peter van den bemt

    Vr 22 juni 2018 Vrijdag 22 juni 2018

  @Aly. "Er is genoeg over gesproken". En zijn we het nu allemaal met elkaar eens, dan? Jij bent het met jezelf eens. De activisten zijn het met zichzelf eens. Maar die mening is toch wel wat anders dan die van deskundigen. En, en dat helpt niet, Provinciale Staten durft geen mening te vormen. Ziedaar: volop discussie. En nog geen overtuigend plan hoe het beheer te doen. Dan lijkt onpartijdig, wetenschappelijk onderzoek wel het beste. En ja, dat duurt even. Maar intussen hebben de dieren in de OVP het zo slecht nog niet (het is geen bio-industrie). En toch wel erg veel ruimte. Ook al is dat achter hekken.

 • Aly

    Do 21 juni 2018 Donderdag 21 juni 2018

  Enig idee hoelang zo'n gedegen onafhankelijk onderzoek gaat duren? Weet niet of je de ambtelijke molens kent, maar ze draaien erg traag. Tegen die tijd dat dat allemaal doorgewerkt is het alweer winter en moeten er weer honderden dieren lijden ...................Er is genoeg over gesproken. Zo moeilijk is het allemaal niet. De dieren lopen nog maar op 1880 hectare grasland (van grasland kun je overigens niet meer spreken) en dus vallen ze onder de status "gehouden dieren" en voor gehouden dieren geldt volgens de wet en regelgeving een zorgplicht. Dat is alles. Is er geen vreten meer, dan moeten ze gevoerd worden en er moet medisch zorg zijn. Hoef je echt geen onderzoek meer op los te laten. Gewoon goed zijn voor je dieren!

 • Mink

    Do 21 juni 2018 Donderdag 21 juni 2018

  Wat een kromme situatie!

  reageer
 • dien

    Do 21 juni 2018 Donderdag 21 juni 2018

  Partij voor Dieren??? niks partij voor dieren partij voor eigen gewin zeg maar liever,
  het beleid móet om het beleid móet anders,
  weg met Staatsbosbeheer, ze hebben hun kans gehad, en het vreselijk laten mislukken...
  er zijn andere mensen die met hart en ziel de ovp willen beheren en wel een stuk beter dan zij gedaan hebben,
  Provincie neem je besluit ten faveure van de dieren aldaar.. "alsjeblieft"

  reageer
 • Evert K

    Do 21 juni 2018 Donderdag 21 juni 2018

  @Dien. Aan loze kreten hebben we niets. Kom met een voorstel en blijf niet roepen dat SBB weg moet. Verdiep u eerst eens in de ontstaansgeschiedenis van de Oostvaardersplassen. Misschien komt u dan tot andere inzichten.

 • Anti boskabouter

    Do 21 juni 2018 Donderdag 21 juni 2018

  Nog een review, daar hebben die dieren wat aan, er moet nu wat gebeuren. Alle grazers daar weg.

  reageer
 • Nyncke

    Do 21 juni 2018 Donderdag 21 juni 2018

  Mijn mening, niet lullen maar poetsen, voordat de dieren voor de winter weghalen kansloos is...
  Dubbel kansloos....

  Dan is de boot wel aan....
  Maar de regelaars kunnen wel wat peper in de reet gebruiken....

 • Jaap

    Do 21 juni 2018 Donderdag 21 juni 2018

  Natuurlijk is dit geen review. Niet wetenschappelijk, niet onafhankelijk, opgesteld N.a.v richtinggevende uitspraken, en Conform de denkelijk van CDA en VVD.
  De provincie wil het rapport cie van Geel misbruiken om het beleid om te gooien.
  Ook gedeputeerde Meijer heeft op vragen gesteld vanuit PS dat het nadrukkelijk niet om een review gaat in de zin van de overeenkomst met het rijk . Duidelijk!
  Maarja een telefoontje tussen 2 partijgenoten van de CU is het snel geregeld zou je denken.
  Wie zijn gezond verstand gebruikt gaat natuurlijk geen gezonde dieren afschieten om het welzijn van het dier te verbeteren. Hoe bedenk je dit.

  Maar gelukkig hebben we de onafhankelijke rechter nog in dit land, die zal uiteindelijk toetsen of de provincie de overeenkomst met het rijk rechtmatig uitvoerd.

  reageer
 • Pieter

    Do 21 juni 2018 Donderdag 21 juni 2018

  Nee dieren laten verhongeren tot conditiescore 1 - 2 en dan alsnog afschieten, dan is er echt sprake van gezond verstand zeg.
  Laat die onafhankelijke rechter maar komen hoor. Er is inmiddels genoeg bewijs hoe het echt met het dierenwelzijn in de OVP is gesteld.

 • Renske

    Do 21 juni 2018 Donderdag 21 juni 2018

  Iedere dag worden gezonde dieren afgeschoten ten behoeve van de vleesconsumptie. Het is duidelijk dat het uit de hand gelopen is in OVP en dat er heel veel onnodig dierenleed heeft plaatsgevonden. Het wordt tijd dat er actie ondernomen wordt in plaats van gefilosofeerd en vergaderd. Waar was iedereen toen de dieren van de honger omkwamen? Een wijziging van beleid kan ook zijn alle grote grazers uit OVP, al dan niet herplaatsen. Dat lijkt me een heel goed idee. En dan eerst maar eens evalueren en dan kijken of we zo'n verwaarloosde dierentuin nog wel willen in Nederland. Bezint eer ge opnieuw begint, maar de nog levende dieren verdienen niet nog zo'n winter als afgelopen winter i OVP. Dan inderdaad beter voortijdig en gezond afschieten.

 • Jos

    Do 21 juni 2018 Donderdag 21 juni 2018

  Partij van de Dieren, Groen Links en de PvdA zijn volgens mij wereldvreemd en wonen onder een steen. Hoe kun je je ogen sluiten voor de realiteit en je verschuilen achter de regeltjes.

  reageer
 • Renske

    Do 21 juni 2018 Donderdag 21 juni 2018

  Ja Jos, ze hebben de hele winter de duizenden dieren laten creperen zonder zich ook maar op enigerlei wijze te melden. En nu het er naar uitziet dat er in ieder geval actie ondernomen kan worden, staan ze weer vooraan om zich achter regels te verschuilen. Het hele project OVP is door wetenschappers bedacht en het is een groot drama geëindigd.

 • Lieve

    Do 21 juni 2018 Donderdag 21 juni 2018

  Ik zal in de toekomst geen gelegenheid voorbij laten gaan om anti reclame voor de PvdD te maken. Ik ben als dierevriend vegan, maar ooit nog de PvdD stemmen...NEE!! Groen Links is elitair nep-links. Hebben niks met arbeiders.

  reageer
 • Hans

    Do 21 juni 2018 Donderdag 21 juni 2018

  De enige die profiteren van al die rechtszaken zijn de juristen die er een dikke boterham aan hebben. En de belastingbetalers betaalt de rekening weer.

  reageer
 • Frank

    Do 21 juni 2018 Donderdag 21 juni 2018

  Goed nieuws en het was te verwachten dat o.a. de Partij voor de Dieren een rechtspraak gaat aanspannen, want in hun optiek is het huidige beheer een kadaverend succes.

  reageer
 • Laurens

    Do 21 juni 2018 Donderdag 21 juni 2018

  en daar gaat t plat, de oostvaarderspassen is pak hm beet 6000 ha, als we die opp. pakken spreken we van wilde dieren. nu is echter t begraasbare deel slechts 1400ha dus wettelijk zou je over gehouden dieren spreken. nu heb je mensen / partijen zoals pvdd en simon miske van GL die zich maar blijven verschuilen achter de zgn ecoliegen olff en vera . in mijn optiek maken deze partijen zich mede schuldig aan dierenleed en hongerdood, al ontkent Miske dat er dieren sterven van honger en dat er geleden wordt. Dan vraag ik me af onder welke steen bv Simon Miske de laatste decennia gewoond heeft.

 • Henkb

    Do 21 juni 2018 Donderdag 21 juni 2018

  Niet alleen PvDD maar ook faunabescherming, Dierenbescherming, dierbaar Flevoland en animalrights zullen rechtzaken aanspannen en x aantal individuen. Zij alle staan achter her huidig beleid.

 • Aly

    Do 21 juni 2018 Donderdag 21 juni 2018

  Partij voor de dieren wil de ellende nog wat verder rekken. Zij verheugen zich alweer op een lange lijdensweg voor de dieren in de OVP. De ellende in de slachthuizen kijken ze ook niet naar om. Thieme zit continue in het vliegtuig in het kader van vermindering van de CO2 uitstaat....Opdoeken deze partij!

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert