Proef: nascheiden levert minder afval op

ALMERE • Zo 19 januari 2020 | 19:03 • Zondag 19 januari 2020 | 19:03

Een proef in Almere om huishoudelijk afval niet vooraf maar achteraf te scheiden, lijkt succesvol. Met nascheiden blijft er per huishouden minder afval over. Dat blijkt uit een evaluatie van de proef, die sinds juni 2017 is uitgevoerd in de Filmwijk en Sieradenbuurt.

Vanaf juni 2018 deden ook de Werven en appartementen aan de Dijk- en Terpmeent mee. Bewoners hadden om de proef gevraagd, omdat achteraf scheiden volgens hen goedkoper en makkelijker is. Ze verwezen naar ervaringen in onder meer Friesland. Bij de proef mochten bewoners plastic, metaal, drankkartons en droog restafval - zogeheten PMD+ - bij elkaar in de grijze container gooien. Op een speciale sorteerlijn bij Cirwinn in Almere werden de bruikbare materialen er vervolgens met de hand uitgehaald.

In plaats van gemiddeld 156 kilo, zoals elders in Almere, produceerden de deelnemers in de vier wijken nog maar 80 kilo afval per huishouden per jaar. Daarvan was 32 kilo PMD+, acht kilo meer dan in andere stadsdelen. De proefkonijnen hielden gemiddeld 48 kilo restafval per huishouden over. Daarmee voldoet de proef aan de doelstelling van de gemeente om de hoeveelheid restafval terug te dringen tot onder de 50 kilo per huishouden.

Kanttekeningen bij uitkomsten
De gemeente zet wel wat kanttekeningen bij de uitkomsten. Zo zou niet zijn onderzocht hoeveel afval de wijkbewoners gemiddeld weggooiden voordat de proef begon. Volgens de initiatiefnemers klopt dit niet en is er wel een nulmeting gedaan. Maar is deze informatie verloren gegaan omdat er in de tussentijd veel personeelswisselingen zijn geweest bij de gemeente.

Ook bevatten de cijfers volgens de gemeente Almere enkele aannames over de hoeveelheden te scheiden glas, textiel en gft. De gemeente heeft daarom een tweede bureau ingeschakeld voor een second opinion. Dat noemt de proef relevant, maar vindt het opvallend dat er in Almere aanzienlijk minder restafval overblijft dan in Friese gemeenten die al veel langer nascheiden. Ook is onzeker of achteraf scheiden voor de gemeente geld oplevert of dat het juist meer kost.

Wethouder Jan Hoek vindt dat er verder onderzoek nodig is. Op basis van deze proef kan de gemeente het systeem niet in heel Almere uitrollen, stelt hij. Daarvoor zijn er nog te veel vraagtekens. Verder onderzoek is zeker een optie, als het aan de wethouder ligt. Hij gaat dat met de raad bespreken.

Het college van B en W komt in het eerste kwartaal met voorstellen over hoe de afvalinzameling in Almere efficiënter en goedkoper kan. De uitkomsten van de proef worden hierbij meegenomen.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel