Onjuiste stikstofcijfers gebruikt in Mer Lelystad Airport

LELYSTAD • Di 31 maart 2020 | 12:00 • Dinsdag 31 maart 2020 | 12:00

In de milieu effectrapportage voor Lelystad Airport zijn in 2018 verkeerde en onvolledige gegevens gebruikt voor de berekening van de uitstoot van stikstof. Ten onrechte is er voor de uitbreidingsplannen geen natuurvergunning aangevraagd. Dat concludeert een werkgroep van het RIVM en de Commissie voor de milieu effectrapportage (mer) vandaag in een advies.

De werkgroep geeft Leon Adegeest en de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) grotendeels gelijk. Adegeest toonde in 2017 ook aan dat de geluidsberekeningen in de mer niet klopten.

Actiegroep: cijfers zijn gemanipuleerd
In december zei Adegeest dat de stikstofuitstoot van vliegverkeer van en naar Lelystad Airport in de mer veel te laag is berekend. Het rapport stelde dat de stikstof zich op grotere hoogte zou verdunnen en zo op een groter gebied zou neerslaan.

Adegeest kwam na eigen berekeningen tot veel hogere cijfers voor een veel groter gebied. Volgens hem is er bewust gemanipuleerd met cijfers, door de uitstoot van vliegtuigen gunstiger voor te stellen dan zou moeten.

Ook was volgens de Dalfsenaar in de mer geen rekening gehouden met de uitstoot van het wegverkeer naar de luchthaven. Zo ontbrak de belangrijke Ganzenweg tussen Lelystad en Harderwijk in het rapport. Naar aanleiding van de kritiek van Adegeest heeft minister Cora van Nieuwenhuizen het SATL-rapport laten beoordelen.

Berekening niet goed onderbouwd
In het oordeel gaan de Commissie mer en het RIVM niet in op de beschuldiging of er gemanipuleerd is met gegevens. Wel zeggen ze: "In de mer 2018 is niet onderbouwd waarom de gekozen waarde van 43 MW warmte-inhoud als invoer in het voorgeschreven rekenmodel de verspreiding adequaat beschrijft." De commissie erkent dat zij hier en tegenstrijdigheden in de rekenmodellen zaten en dat zij in 2018 alerter had moeten zijn toen de mer werd beoordeeld.

Uit een eigen berekening met de juiste gegevens blijkt volgens de werkgroep dat de uitstoot op de Veluwe groter is dan in de mer van 2018 is vermeld. In plaats van 0,59 mol per hectare per jaar is dat het dubbele: 1,18. Daarmee komt de uitstoot boven de 1 mol uit.
Dit betekent dat er een natuurvergunning aangevraagd had moeten worden. Omdat Lelystad Airport een 'prioritair project' is, was die vergunning in beginsel verleend, aldus de werkgroep.

Het standpunt van SATL dat de effecten van de uitstoot ook beschreven hadden moeten worden boven 900 meter (3000 voet) deelt de werkgroep niet. De uitstoot door vliegtuigen is op grotere hoogte zo beperkt dat cijfers over grotere hoogtes onbetrouwbaar zijn. De mer is op dit punt dus wel juist uitgevoerd, stelt de werkgroep.

Over de uitstoot door het wegverkeer zegt de werkgroep dat de gevolgen hiervan voor een breder gebied langs de wegen in het milieurapport van 2018 beter beschreven hadden moeten worden. De uitstoot zelf is volgens de destijds gebruikte rekenmethode juist berekend.

Geen oordeel of mer over moet
De werkgroep spreekt zich niet rechtstreeks uit over de vraag of de milieu effectrapportage voor Lelystad Airport nu moet worden overgedaan. Het is aan het kabinet om nieuw stikstofbeleid vast te stellen, nadat de Raad van State in mei vorig jaar de tot dan toe gehanteerde Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) naar de prullenbak had verwezen.

De werkgroep waarschuwt alvast dat nieuw beleid gevolgen kan hebben voor de adviezen over luchthavenprojecten. Wel is het volgens werkgroep-voorzitter Harry Webers onvermijdelijk dat Lelystad Airport een natuurvergunning aanvraagt.

Reacties: nieuwe mer niet nodig
In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Van Nieuwenhuizen dat ook na de opmerkingen van de werkgroep een nieuwe mer niet nodig is. De berekeningen zijn inmiddels in de mer gecorrigeerd.
Het kabinet is naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State en adviezen van de Commissie Remkes al bezig met nieuw stikstofbeleid voor de luchtvaart. Voor Lelystad zal een 'passende beoordeling' worden gemaakt, waarvoor de noodzakelijke onderzoeken in gang zijn gezet.

Lelystad Airport laat in een persbericht weten dat zij is begonnen met de aanvraag voor een natuurvergunning.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel