Managementplan Oostvaardersplassen gepresenteerd

FLEVOLAND • Wo 27 mei 2020 | 15:50 • Woensdag 27 mei 2020 | 15:50

Een maximum aantal van 1100 dieren, reguliere controles op ziekte, verwondingen en afwijkend gedrag en een groter gebied dat onder de naam Oostvaardersplassen gaat vallen. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten van het managementplan voor de Oostvaardersplassen dat woensdag is gepresenteerd.

In het plan zijn de afspraken en werkwijzes vastgelegd die leidend zijn voor het dagelijkse beheer in het natuurgebied. Het plan vloeit voort uit afspraken tussen het Rijk en de provincie over het dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen. Het dierenwelzijn was de laatste jaren in het gedrang gekomen, omdat de populaties in het gebied te groot werden en er met name in de winter niet genoeg te eten was.

De maximale populatie van 1100 grote grazers moet gaan bestaan uit 500 edelherten en 600 heckrunderen en konikpaarden. Het is dus niet meer zo dat het voedselaanbod bepaalt hoeveel grazers er in het gebied mogen leven. Wordt de populatie groter, dan worden edelherten en heckrunderen afgeschoten. Konikpaarden worden gevangen. Ze worden geslacht of indien mogelijk elders geplaatst.

Ook afschot heckrunderen
Het beleid om indien nodig ook heckrunderen af te schieten, is nieuw. In zijn advies liet de commissie Van Geel het aantal heckrunderen in het gebied buiten beschouwing. Staatsbosbeheer denkt dat ook afschot van heckrunderen nodig kan zijn, om een evenwicht in de aantallen edelherten, heckrunderen en konikpaarden te behouden. Het vlees van afgeschoten heckrunderen zal worden vernietigd. De dieren mogen volgens de wet niet worden geslacht of achtergelaten in het gebied.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Tussen januari en april worden de dieren in het gebied twee keer per week gecontroleerd door boswachters en elke maand door een dierenarts. Bij de controles wordt gekeken naar verwondingen en afwijkend gedrag.

Groter gebied gaat onder 'Oostvaardersplassen' vallen
Het managementplan gaat uit van een kerngebied waar de natuur voorop staat, de 'oude' Oostvaardersplassen, het Natura 2000-gebied, met daaromheen een aantal verschillende gebieden zoals het Kotterbos, de Hollandse Hout en het Trekweggebied langs de A6. Dit geheel wordt voortaan Oostvaardersplassen genoemd. Volgens Staatsbosbeheer hebben de functies van moeras, graas- en bosgebied allemaal met elkaar te maken en vormen ze als puzzlestukjes samen één geheel.

Door de verkleining van de populatie grote grazers moet het landschap in het gebied gevarieerder worden. Met de terugkeer van planten en struiken moeten ook meer insecten en vogels terugkeren naar het gebied.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel