Voorkeur voor kindcentrum Botter zonder kerk

LELYSTAD • Do 26 november 2020 | 7:14 • Donderdag 26 november 2020 | 7:14

Een nieuw gebouw met daarin de christelijke basisschool De Schakel, een gymzaal en kinderopvang in de wijk Botter heeft de voorkeur van het Lelystadse college van B en W. Een multifunctioneel centrum met kerkgemeenschap Het Anker stuit op bezwaren. Dat schrijft het college in een voorstel aan de gemeenteraad.

Onlangs uitten de Stichting Christelijk Primair Onderwijs (SCPO) en de christelijk geformeerde/Nederlands gereformeerde kerkgemeenschap Het Anker hun zorgen bij de gemeenteraad over het verloop van de planvorming.

Zij zeggen al anderhalf jaar met de gemeente in gesprek te zijn om in de Botter een multifunctionele accommodatie (MFA) op te zetten. Die moet komen op de plek van de afgebrande school De Triangel en de huidige school De Schakel. De kerk wil aan de MFA meebetalen en stelt de kerkzaal beschikbaar voor activiteiten van de school en buurtactiviteiten.

Het nieuwe college gaf bij monde van wethouder Madelon van Noort in augustus aan dat zij risico's in deze aanpak ziet en heeft het plan stilgelegd. Voorzitter Jan Korf van Het Anker zei eerder dat het vorige college weliswaar geen toezeggingen heeft gedaan, maar wel verwachtingen heeft gewekt.

Risico voor onjuiste beeldvorming
Hoewel deelname van kerken in wijkaccommodaties elders in Flevoland niet ongebruikelijk is, stelt het Lelystadse college dat er onjuiste beeldvorming kan ontstaan als een kerk meedoet. "Het kan de perceptie wekken dat de gemeente niet neutraal staat ten opzichte van levensbeschouwing en religie. (...) Het college hecht grote waarde aan deze neutraliteit." Ook ziet het college praktische bezwaren aan deelname van Het Anker. Zo zou de gemeente financiële risico's kunnen lopen, mocht de kerk om wat voor reden de huur opzeggen. Het vinden van nieuwe huurders voor de ruimte kan dan lastig zijn, aldus de wethouder. Ook wordt een MFA met kerk een veel groter gebouw, dat meer tijd vraagt om uit te werken.

In een interview met Omroep Flevoland verwijst wethouder Van Noort naar de situatie in Biddinghuizen. Daar wordt sinds 2011 gesproken over het multifunctionele gebied, maar dat is nog steeds niet af.

Kindcentrum kan worden uitgebreid met buurtcentrum
Volgens het college is de Botter het meeste gediend met nieuwbouw voor de school. In een integraal kindcentrum is plek voor De Schakel, een gymzaal en Kinderopvang Go!. Dit concept geeft "de beste kansen en de minste risico's". Een alternatief scenario is om aan dit centrum een consultatiebureau van Icare en een ruimte van Welzijn Lelystad toe te voegen. Daar kunnen dan buurtactiviteiten en activiteiten voor ouderen worden georganiseerd. In de wijken Botter, Tjalk en Schoener is nu geen buurthuis. Het college laat deze keuze aan de gemeenteraad.

School twijfelt niet aan toewijding Het Anker
Bestuursvoorzitter Willem de Jager van de SCPO telt dat er geen enkele reden is om aan te nemen dat de kerk over een aantal jaren weer uit het project zal stappen, zoals het college vreest. "De kerkgemeenschap is al veertig een een stevige en solide partij in kerkcentrum Het Anker. Ik zou niet weten waarom ze dat de komende veertig jaar niet in de MFA Botter zouden kunnen zijn."
De Botter en omliggende wijken zijn volgens De Jager het meeste gebaat bij een breed gedragen voorziening. Zeker als Welzijn Lelystad meedoet en een plek krijgt, krijgen de wijken eindelijk een locatie voor activiteiten voor ouderen en jongeren.

Het argument van het college dat de uitwerking van een groter gebouw nog veel werkt vergt, is volgens De Jager maar ten dele juist. Het plan moet nog met de buurt worden besproken, maar de architect heeft het ontwerp al in april afgerond. Rondom het gebouw wordt voldoende ruimte gehouden voor parkeren, zodat er voor de wijk geen overlast ontstaat.

2022 geen harde deadline voor De Schakel
Het collegevoorstel staat voor komende dinsdag op de agenda van de gemeenteraad. Vorige week vroeg de ChristenUnie om de brieven van de SCPO en Het Anker met de raad te kunnen bespreken.
Hoewel het nieuwe college de plannen in augustus zelf heeft aangehouden, stelt men dat er wel haast is met de besluitvorming. Wil De Schakel in eind 2022 de nieuwbouw kunnen gebruiken, dan moet de raad nog dit jaar een besluit nemen. Dat moet dan in de laatste vergadering van 2020 op 15 december gebeuren.

Desgevraagd zegt wethouder Van Noort dat er geen deadline is, maar de raad bepaalt wanneer er een besluit moet worden genomen. De Jager stelt dat De Schakel bij voorkeur wel eind 2022 over een nieuw gebouw zou moeten beschikken, omdat het huidige schoolgebouw dan extra onderhoudskosten vraagt. "Maar wij gaan voor de inhoudelijke meerwaarde van ons gezamenlijke plan. In die zin is er geen harde deadline."

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel