Veiligheidsplan Floriade scoort voorlopig een onvoldoende

ALMERE • Di 19 januari 2021 | 6:14 • Dinsdag 19 januari 2021 | 6:14

Het plan waarin beschreven staat hoe tijdens de Floriade omgegaan moet worden met de veiligheid van het evenement, voldoet nog niet aan de eisen. Die conclusie trekt het Kenniscentrum Evenementenveiligheid. Het bureau is door de gemeenteraad ingeschakeld om het veiligheidsplan te beoordelen. Dit omdat raadsleden aangeven zelf niet genoeg expertise te bezitten om een goed oordeel te kunnen vellen.

De conclusie die het Kenniscentrum trekt is dat er op dit moment onvoldoende duidelijkheid wordt gegeven over de risico's en de voorgenomen maatregelen.

Een veiligheidsplan is voor elk evenement verplicht. Daarin omschrijft de organiserende partij hoe met alle veiligheidsaspecten wordt omgegaan. Bijvoorbeeld extreme hitte, vermissing van een persoon, maar ook een terroristische dreiging of een cyberaanval.

Versnipperd
Een van de eerste kritiekpunten die het Kenniscentrum Evenementenveiligheid heeft is dat de informatie te versnipperd is. Aan de gemeenteraad is alleen een concept van het Strategisch veiligheidsplan voorgelegd, maar er bestaat ook nog een Risicoanalyse en Operationeel Veiligheids- & Gezondheidsplan. Alles tezamen biedt weliswaar een een beter beeld, maar toch worden nog steeds kritische kanttekeningen gemaakt. Zo is niet altijd duidelijk hoe alle documenten zich tot elkaar verhouden.

Op basis van de beschikbare informatie is niet vast te stellen of het veiligheidsplan realistisch en haalbaar is, zo concludeert het Kenniscentrum. Bij veel voorbeelden van mogelijke incidenten wordt in algemeenheden gesproken. Zo staat er bij het risico 'vastgelopen kabelbaan' slechts 'Er worden back-up voorzieningen geplaatst.' Het Kenniscentrum zegt dit soort maatregelen dan ook niet inhoudelijk te kunnen beoordelen. De hoeveelheid risico's die in kaart wordt gebracht is wel 'opvallend volledig.'

Prijskaartje ontbreekt
De afgelopen jaren is steeds aangegeven dat het veiligheidsplan een extra kostenpost gaat worden bovenop het geld dat nu al uitgegeven is. Hoe hoog dat bedrag is, dat wordt nog nergens benoemd. Wel staat vast dat de kosten voor rekening komen van de Floriade BV, maar die is voor honderd procent in handen van de gemeente.

Donderdagavond spreekt de gemeenteraad met het college van B en W over het veiligheidsplan. Dan zal ook de Floriade BV een presentatie geven en de uitwerking verder toelichten.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel